SINGULARCH: Paradigma Ariadné (HU) | DOXA | totalstudio

Zdieľať

SINGULARCH: Paradigma Ariadné (HU) | DOXA | totalstudio

Čerstvé Ovocie a Archtung Vás srdečne pozývajú na prvú online predášku zo série neformálnych stretnutí pri mladej a kvalitnej architektúre.

Prednášky a diskusie, ktoré predstavujú jedinečné postupy a projekty od lokálnych a zahraničných ateliérov. – www.singularch.sk
Paradigma Ariadné – www.paradigmaariadne.com
Mladý Budapeštiansky ateliér, ktorý produkuje extraordinárnu architektúru založenú na teórii, fantázii a storytellingu. Ateliér založili v roku 2016 Attila Róbert Csóka, Szabolcs Molnár a Dávid Smiló.
Medzi klientov Paradigma Ariadné patria jednotlivci, inštitúcie, spoločnosti aj miestne samosprávy, s ambíciou hľadania výnimočných ideí a riešení všade tam, kde procesy vyžadujú znalosti súvisiace s architektúrou.
Paradigma Ariadné je spolu s Dánielom Kovácsom spolukurátorom Maďarského pavilónu na La Biennale di Venezia 2021. Svoju tvorbu predstavili na viacerých výstavách v Budapešti, Benátkach, Varšave, Viedni, alebo v štáte Ohio v USA.
Viac info čoskoro!

SINGULARCH 2020/21
28.04.2020 / online: @cerstveovocie
Súčasťou prednášky bude diskusia s lokálnymi hosťami.
19:00 | DOXA | totalstudio | moderuje Martin Ziček
20:00 | SINGULARCH: Paradigma Ariadné | Attila Róbert Csóka, Szabolcs Molnár, Dávid Smiló (Budapešť, HU)

DOXA
Viac info už čoskoro.
totalstudio
Viac info už čoskoro.

SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta a predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť a študentov architektúry, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Od roku 2012 sa predstavili architekti: Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín), RAAMWERK (Brusel), CIRCOLO-A (Janov), TAB (Viedeň), Toni Gironés Saderra (Barcelona), ORA (Znojmo), KOSMOS (Moskva), Langarita–Navarro (Madrid) a ov–a (Praha). Veľmi nás teší, že v roku 2021 naše pozvanie prijali architekti Paradigma Ariadné (Budapešť). Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých.

Organizuje ČO – Čerstvé Ovocie v spolupárci s občianským združením Archtung.
Sériu prednášok SINGULARCH z verejných zdrojov finančne podporil: Fond na podporu umenia
S finančnou podporou: Bratislava – hlavné mesto SR prostredníctvom grantového programu Nadácie mesta Bratislavy
Mediálni partneri: Radio_FM, Archinfo portál – architektúra, architekti, diela, CITYLIFE.SK, YIM.BA – Yes In My Bratislava, Fakulta architektúry a dizajnu STU, DAAD, ASB.sk
Ďakujeme: Nová Cvernovka