SINGULARCH: ov–a (CZ) | KILO / HONČ | Kuklica Smerek Architekti + Hubinský

Zdielať

SINGULARCH: ov–a (CZ) | KILO / HONČ | Kuklica Smerek Architekti + Hubinský

Čerstvé Ovocie a Archtung Vás srdečne pozývajú na prvú online predášku zo série neformálnych stretnutí pri mladej a kvalitnej architektúre. Prednášky a diskusie, ktoré predstavujú jedinečné postupy a projekty od lokálnych a zahraničných ateliérov.

⚫ Ateliér ov-a (Opočenský Valouch architekti)
si za svoju pomerne krátku dobu existencie získal oprávnenú pozornosť laickej a odbornej verejnosti. Ich návrhy sú charakteristické jasným konceptom a kvalitným spracovaním detailov. Zo všetkých ich prác môžeme vymenovať tie najvýraznejšie: komplex apartmánových hotelov Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou, nové sídlo firmy Lasvit v Novém Boru alebo prepojovací mosty budov VŠCHT v Prahe.
img.php-5
Pri kladení správnych otázok sa v architektonickom fachu stretávame pri riešenom projekte s objavovaním pragmatických a pravdivých, no zároveň unikátnych odpovedí. Jedným z dôležitých aspektov je teda práve dialóg a spoločné úsilie architekta a investora. Tohto pravidla sa držia naši susedia z Pražského ateliéru ov-a, ktorý založili v roku 2007 Jiří Opočenský a Štěpán Valouch. Popri vedení vlastnej kancelárie sa venujú zároveň výučbe na FA ČVUT, v praxi zase spoločne neprestajne prehlbujú svoje poznanie spoluprácou v stálom okruhu špecializovaných profesistov.
„Pro každý projekt hledáme jednotící koncept, který lze vyjádřit logem, a který nás vede v průběhu další práce až k realizaci stavby.“ – https://www.ov-a.cz
📏📏📏📏📏
PROGRAM: SINGULARCH 2020
15.12.2020 / online: @cerstveovocie
Súčasťou prednášky bude diskusia Generácia 30+.
⏰ 19:00 | Generácia 30+: Kilo / Honč | Kuklica Smerek Architekti + Hubinský
⏰ 20:00 | SINGULARCH: ov–a | Štepán Valouch a Jiří Opočenský (Praha, CZ)
📏📏📏📏📏
img.php-3
Generácia 30+
V dnešnej dobe vzniká mnoho ateliérov reprezentovaných novou vlnou mladých architektov. Túto generáciu tvoria mladí ľudia so skúsenosťami v praxi renomovaných ateliérov slovenskej scény. Generácia 30+ svojou vlastnou cestou prináša svieže a nové impulzy. Ako vníma architektúru táto vrstva? Aké sú ich ciele, aké majú limity, v ktorej sfére sa im darí najviac a akú majú predstavu o budúcnosti v architektúre? 15. Decembra sa porozprávame v preddiskusii Generácia 30+ s ateliérmi KILO / HONČ a Kuklica Smerek Architekti + Hubinský (v zastupení Peter Kuklica a Juraj Hubinský), moderuje Martin Zaiček.
⚫ KILO / HONČ
architektonické štúdio pod vedením architektov Richarda Kila a Mateja Honča. Ich súčasná prax je zameraná na tvorbu od malých intervencií cez interiéri až po navrhovanie budov. Architektonické myslenie štúdia je zamerané na hlbšie skúmanie postupov a prístupov pri generovaní priestoru, materiality a samotnej architektúry. Ich základné východisko hovorí o tom, čo v priestore nie je, ako v ňom plynie čas, aké sú nadväznosti, čo nám naozaj stačí a čo nás môže naučiť. – https://www.kilohonc.com
⚫ Kuklica Smerek Architekti + Hubinský
zoskupenie ateliérov Kuklica x Smerek architekti a Hubinsky atelier. Keďže sa tvorebne dopĺňajú a zdieľajú rovnaký priestor a názory, rozhodli sa pracovať spoločne na väčšine klientských zadaniach či súťažiach.
Kuklica Smerek Architekti vznikol v roku 2015. Tvorba tohoto ateliéru je proces, v ktorom sa snažia čo najlepšie pochopiť svet okolo nás a vplyv architektúry na každodenný život. Od začiatku pracujú na rozmanitých projektoch a mierkach, čo ich núti uvažovať o každom zadaní zo všetkých uhlov. Pri návrhoch hľadajú logické a zároveň koncepčné riešenia, rešpektujú tradície aj genius loci, no zároveň veria aj v nabúravanie zaužívaných spoločenských stereotypov.
Hubinsky atelier je architektonické štúdio založené Jurajom Hubinským v roku 2015. Súčasnú architektonickú činnosť charakterizujú projekty viacerých mierok od interiérov, skrz budovy až po urbanizmus. Princíp tvorby spočíva v hľadaní možností, rozmýšľaní nad konceptom a kontextom, práci s úprimnou materialitou či zmyslom pre detail a vtip. Každé zadanie vníma ako akýsi prototyp, ktorý si zaslúži špecifickú pozornosť. Ďalšou témou, ktorej sa ateliér venuje sú výtvarné intervencie do architektonického priestoru. Okrem pracovných návykov pestujeme aj smiech, či rajčiny.
img.phpimg.php-4
📏📏📏📏📏
SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta a predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť a študentov architektúry, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Od roku 2012 sa predstavili architekti: Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín), RAAMWERK (Brusel), CIRCOLO-A (Janov), TAB (Viedeň), Toni Gironés Saderra (Barcelona), ORA (Znojmo), KOSMOS (Moskva) a Langarita–Navarro (Madrid). Veľmi nás teší, že v roku 2020 naše tretie pozvanie prijali architekti ov–a (Praha). Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých.
SINGULARCH–ov–a_poster_web_NEW
📏📏📏📏📏
Organizuje ČO – Čerstvé Ovocie v spolupárci s občianským združením Archtung.
Sériu prednášok SINGULARCH z verejných zdrojov finančne podporil: Fond na podporu umenia
S finančnou podporou: Bratislava – hlavné mesto SR prostredníctvom grantového programu Nadácie mesta Bratislavy
Mediálni partneri: Radio_FM, Archinfo portál – architektúra, architekti, diela, CITYLIFE.SK, YIM.BA – Yes In My Bratislava, Fakulta architektúry a dizajnu STU, DAAD, České centrum v Bratislave, ASB.sk
Ďakujeme: Nová Cvernovka