Side Product

Zdielať

Večerný event ako výsledok mesačnej rezidencie v Studio IN:OUT, Nikoly Balberčákovej, Jakuba Gavaliera a Dušana Prekopa, študentov Intermédií na Vysokej škole výtvarných umení v Ateliéri priestorových komunikácií.

Interaktívny event zložený z rôznych objektov a video-inštalácií v duchu environmentu, kde bude priestor pre voľné diskusie za zvuku experimentálnej hudby. Vystavené práce vznikli ako “vedľajší produkt” pri tvorbe alebo sú priamo súčasťou dvoch bakalárskych prác a jednej diplomovej práce v procese.

 

STUDIO IN:OUT

– ateliér a výstavný priestor pracovnej skupiny IN:OUT, Základne pre súčasné umenie, ktorá vznikla pri Ateliéri IN ako medziodborová spolupráca pedagógov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, umelcov Ilony Németh, Martina Piačka, Andrása Cséfalvaya a teoretika Daniela Grúňa. Cieľom Studio IN:OUT je vytvárať pre študentov platformu profesionálnej ateliérovej praxe, situácie a prezentácie umeleckých projektov, dočasných výstav, skúšania možností interakcie s divákom a rôznych metód vystavovania. Pre tento účel bol vytvorený projekt štipendia IN:OUT vo forme umeleckej rezidencie určenej pre študentov VŠVU. Počas jedného mesiaca majú možnosť využívať priestor pre prácu na svojom individuálnom projekte, ktorý na konci pobytu vyústi do trojdňovej verejne prístupnej prezentácie.