Rodinné zápletky / Family Affairs

Zdielať

Rodinné zápletky / Family Affairs

Výstava Rodinné zápletky predstavuje štyri autorské projekty, v ktorých sa rodinná pamäť, osobné archívy a rituály konfrontujú s vonkajším aparátom moci, byrokracie a každodennosti.

Verejnosti je prístupná každý štvrtok a piatok od 13.00 do 18:00 v priestoroch JKS na 1. poschodí. Pri vstupe zadajte do videovrátniku kód 1018.

Výstava vychádza z archeologického pozerania „terénov kolektívnej aj osobnej pamäte“. Dokumenty, záznamy, fotografie, denníkové zápisy, filmové zábery umeleckej i byrokratickej povahy sa tu stávajú súčasťou metaforickej a miestami surovo desivej hry významov. Spájajúcim prvkom týchto štyroch odlišných autorských projektov je práve rodina – nie v zmysle biologickej danosti, ale skôr rodina ako krehká sieť vzťahov, komunít a konštelácií. Konfrontujú s dejinami, narážajú na zlomy historických okamihov aj každodennosť, aby nakoniec formovali to, kto sme a kým sa vedome aj nevedome stávame.

Kvet Nguyen sa vo svojej inštalácii zaoberá vietnamskou komunitou, ktorá do Slovenskej republiky prichádzala v priebehu 70. rokov. Konfrontuje anonymizované dokumenty archívu migračného oddelenia s archívom učiteľky Vietnamského jazyka, v ktorom často figurujú tí rovnakí ľudia, avšak už nie sú iba „číslami.“

Rakúsky umelec Josef Dabernig si pre svoje filmy vyberá – dnes rapídne miznúce – lokácie nesúce znaky postsocialistickej minulosti. Jeho film Pastry Friday má na výstave svoju slovenskú premiéru. Bol natočený v prostredí cukrárne jedného českého malomesta. Jednotliví aktéri (ľudia i interiér cukrárne v ňom toľko „nehrajú“ ako skôr reprezentujú znaky a mikrosituácie. Súčasne je to však kolektívny filmárov portrét jeho priateľov a rodiny, ktorú tvoria predstavitelia českej i zahraničnej výtvarnej scény.

Polina Davydenko vychádza vo svojom diele z komunikácie so svojim bratom, ktorý sa stal; ako sám hovorí: „Starým vojakom.“ Autorka tak predkladá mnohoznačný záznam ich súrodeneckého vzťahu, do ktorého nekompromisným spôsobom zasiahla vojna v Ukrajine. Ako o nej vlastne hovoriť so svojim bratom? Ako sa oň nebáť? Ako sa vzájomne skrze túto skúsenosť vojny neodcudziť?

Posledným, ale kľúčovým autorom výstavy je legenda českého konceptuálneho umenia Jiří Valoch. Jeho umelecké diela kurátori
Jana Písaříková a Ondřej Chrobák predstavujú v dialógu s archívom jeho otca Karola Valocha, významného českého archeológa.
Je zrejmé, že otec aj syn zdieľali rovnakú vášeň pre odbory, ktorým sa venovali, osobné a pracovné roviny ich životov tak vždy úplne splývali. Archív Karola Valocha predstavuje archeologický výskum, na ktorom sa v čase detstva a dospievania podieľal aj jeho syn, Jiřího Valoch. Objavným a úplne zásadným momentom tejto výstavy, je tak skutočnosť, že vizualita aj každodenná podoba archeologickej práce bola tým, čo mladého Jiřího Valocha podnietila k tomu, aby sa stal umelcom.

Rodinné zápletky / Family Affairs
Josef Dabernig, Polina Davydenko, Kvet Nguyen, Jiří Valoch, Karel Valoch
Kurátoři: Jana Písaříková, Ondřej Chrobák

Vernisáž:
14. septembra 2023, 18:00 – 21:00
Július Koller Society, Nová Cvernovka

Výstava vznikla v úzkej spolupráci s Moravskou galériou v Brne a čiastočne nadväzuje na výstavu Valoch a Valoch: archeológia a konceptuálne umenie. Na výstavu boli zapožičané aj artefakty z Moravského krajinského múzea v Brne.
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Grafika: Lubica Segečová