Rezidencie Connector 2021: OPEN CALL

Zdieľať

Rezidencie Connector 2021: OPEN CALL

Otvorená výzva pre tanečníkov/čky, performerov/ky a teoretikov/čky na tému odolnosti. Termín na prihlášky je 11. apríla.

ODOLNOSŤ – KREHKOSŤ – RADIKÁLNE PODMIENKY – POTENCIALITY DO BUDÚCNOSTI – VYNACHÁDZAVOSŤ – KOMUNITA – ZDIEĽANIE

Rezidencie zastrešuje téma ODOLNOSŤ/ RESILIENCE, ktorá odkazuje k času a miestu ich konania. Priestor bývalej telocvične otvára nové potenciality, no zároveň limituje nedokončenosťou. Rezidencie sa majú konať v náročných a neprehľadných časoch, ktoré kladú na individuum a kolektív zvláštne nároky, nutnosťou je flexibilita a vynachádzavosť, či už v tom, ako chránime svoje jadro, zdravie, komunitu alebo aj v tom, ako sa navzájom prepájame, podporujeme a vzdelávame.

Program Connector = 1 rezidencia pre netanečného umelca/umelkyňu, ktorý/á sa vo svojej tvorbe zaujíma o dialóg s tancom

V rámci programu umelec získa:
• menší ateliér/office v priestoroch Telocvične (3-4 týždne v období jún – október)
• honorár 200e/týždeň
• ubytovanie
• mentoring/ konzultácie


Pre koho je rezidencia vhodná:
• výtvarného, filmového, hudobného či literárneho autora/autorku, ktorí chcú skúmať tanec zblízka a využiť jeho potenciál


Čo od umelca očakávame:
• výstup z rezidencie (vítame rôzne formy work in progress, prednášku, či performative talk, inštalácie, diskusiu, a iné)
• počas rezidencie budete mať možnosť nahliadnuť do viacero tvorivých procesov vzniku tanečných diel, a zároveň sa pohybovať v širokej komunite umelcov NC, sme otvorení konzultáciám, diskusiám či mentoringu
• interpretácia témy tohtoročných rezidencií Resilience je v projektoch vítaná ale nie je záväzná
• rezidencie nepokrývajú stravu a cestovné náklady umelcov.


Prihlášky na rezidencie musia obsahovať:
• stručný popis projektu a úvahu o tom, aké miesto má mať tanec v kontexte vášho primárneho média a samotného priestoru, ktorý vám na tvorbu ponúkame.
• životopis
• predbežný návrh termínu rezidencie

Kontakt na poslanie prihlášky: residance@novacvernovka.eu


Priestor Telocvičňa sa nachádza v areáli bývalej chemickej školy, sídle Novej Cvernovky, kreatívneho hubu mesta. Vďaka dohode medzi Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) a Nadáciou Cvernovka (NC) sa v roku 2016 priestor bývalej telocvične stal rezidenčným priestorom pre komunitu umelcov na poli performancie a súčasného tanca. Hoci je v súčasnosti v pôvodnom stave a s minimálnym produkčným tímom, stal sa významným stmeľovačom komunity tanečníkov.


Platforma pre súčasný tanec (PlaST) je neformálna strešná organizácia združujúca vyše 50 tanečných umelcov. Vznikla zdola, v roku 2016, s cieľom vytvoriť synergiu a prispieť k zlepšeniu podmienok pre domácich tvorcov. Venuje sa prezentácií slovenského tanca, vzdelávaniu a mapovaniu ako aj zastupovaniu nezávislých tanečníkov smerom k inštitúciam. V spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Nadáciou Cvernovka usiluje o postupnú premenu rezidenčného priestoru na tanečný dancehouse.
Viac o aktivitách na: www.plast.dance

Program rezidencií sa realizuje vďaka podpore Fondu na podporu umenia a Bratislavského samosprávneho kraj.

 ___
ENG
OPEN CALL FOR DANCE RESIDENCIES IN BRATISLAVA
Deadline for applications: 5/4/2021


RESILIENCE – FRAGILITY – RADICAL CONDITIONS – IMPERFECTION – POTENTIALITIES – INVENTION – COMMUNITY – SHARING
The theme RESILIENCE we’ve chosen for 2021 residencies corresponds to the harshness of times but also to the place where residencies are situated. As a former gym, dance studio Telocvičňa is a spacious yet imperfect, hyper-important local dance hub. In 2021 for the first time it opens up for international artists. While past certainties are sinking in, a new sort of RESILIENCE and CONNECTIONS are required – new ways of keeping fit, sharing, touching.

OPEN CALL FOR PROGRAMME CONNECTOR
– 1 artistic residence for a non dance artist interested in the medium of dance

We offer:
• a small studio/office in the frame of the creative hub (3-4 weeks in the period June-Octobre 2021)
• possibility to witness processes and creative work of several dance artists
• basic artist fee 200euros/week
• accomodation
• mentoring/consultations


We welcome:
• different forms of work in progress presentations, performative talk or installations, discussions at the end of residency.
• artists should send proposals for the residencies with description of their artistic project, brief outline of expectations from Bratislava residence as well as a short bio

• responding in some way to the main theme RESILIENCE isn’t mandatory only welcomed.


We don’t cover:
• travel expenses
• meals during the residencies
Deadline for applying: 5th April 2021
Contact: residance@novacvernovka.eu