Reaktor: What if we’re all pregnant with each other?

Zdielať

Reaktor: What if we’re all pregnant with each other?

Stretnutie so scenografkou a kurátorkou Annou Chrtkovou a umelcom a terapeutom Matyášom Grimmichom. Spoločné čítanie súčasných rezidentov programu Reaktor prebehne v Kabinete pomalosti.

“Each one of us [is] pregnant with the others and confirmed by them in his body.”


Východiskovým bodom je opis a definícia interkorporeality od Maurice Merleau-Pontyho. Interkorporealitu je možné popísať ako “medzi-telesnosť”, ktorá je dôležitá pre ustanovovanie vo vnútri každého vzťahu, medzi “ja” a “ty”. Túto dichotómiu nechávame pohltiť termínom “my”. Naším cieľom je myslieť “my” v totálnom slova zmysle. Ako byť my vzhľadom k sebe, ku všetkému okolo a spoločne s ním?

Na troskách pokusov pri ustavení najrôznejších spoločensko-náboženských-ideologických my vidíme, že my možno nie je potrebné budovať. My ako čosi základne totalitného, čo sa vlastne ani nedá opustiť. Či už na problém pozeráme z hľadiska porozumenia a komunikácie – Intercorporealita, interaffectivita, alebo z hľadiska osobnosti – self plurality (Cooper, Mearns). Prvým výstupom z rezidencie je spoločné stretnutie nad pleurizmom textov, s ktorými pracujeme.


Vstup na podujatie len pre plne zaočkovaných. Kontrola očkovania prebehne overením platnosti QR kódu.
Vstup do interiéru je povolený iba s rúškom/ respirátorom.
V priestoroch sú k dispozícii bezkontaktné dezinfekcie.


Partner živej kultúry v Novej Cvernovke je Nadácia VÚB.
Z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislava.
Partnerom podujatia je Nadácia Orange.
www.novacvernovka.eu