Reaktor: Unseen

Zdielať

Reaktor: Unseen

Artist talk a výstup z rezidencie Jána Solčániho.

“Prvým nástrojom nebola palica, ostrý kameň ani koleso, prvým nástrojom bol ľudský hlas”
Táto fráza otvára projekt Unseen, online platformou a webový archív k rozvíjaniu vzťahu medzi našimi telami, priestorom a zvukom. Voľne vychádza z praxe hlbokého počúvania Pauline Oliveros, ktorú aktualizuje cez perspektívy vybraných umelkýň a umelcov.
Sériami cvičení, postupov a videonávodov je návštevník či návštevníčka stránky povzbudená k sústredeniu sa na zvuk ako na nástroj zbavujúci pocitu odlúčenia a izolácie, ako nástroj pre predstavovanie si lepších zajtrajškov.

Návody sú rôznej dĺžky a náročnosti, pre individuálnu a kolektívnu prax, telesné a ne-telesné. Predstavujú umeleckú prax ako nástroj každodennosti, ako set mechaník a procedúr fungujúcich mimo inštitucionálne rámce umenia. Ako postupy a návody, ktoré je možné aktivovať vo vlastnej réžii ich aplikáciou do nášho každodenného života.
Cvičenia vytvárajú priestor pre nové racionality a spôsoby nazerania na každodenné. Možnosti sú nekonečné, ale často obmedzené limitom vlastnej imaginácie.
Vytváranie, predstavovanie, snívanie, spievanie, dotyk, bručanie, rozprávanie sa sú tu atribútmi ktoré vytvárajú bezpečný priestor pre znovuobjavenie vlastnej intimity, zdieľanie a poznávanie seba, iných a iné.

Ján Solčáni vo svojej praxi plynule prechádza medzi pozíciami kurátora, zvukového umelca a teoretika. Zaujíma sa o interdisciplinárne a experimentálne prístupy k skúmaniu javov, ktoré sú vnímateľné a vyjadriteľné zvukom. Zastrešuje prednáškový cyklus o súčasných podobách umenia a kurátorstva Videogram, je spoluzakladateľom a kurátorom vydavateľstva Skupina, kurátorom archívu Unseen a organizuje aktivity formácie Roman Radkovič Collective. Je doktorandom na Fakulte výtvarných umění v Brne. Pôsobí v Brne a Berlíne.
skupinaaaaa.com
videogram.favu.cz
unseen.help
romanradkoviccollective.bandcamp.com
____
Opatrenia COVID-19
Vstup na akciu je povolený iba zaočkovaným osobám s platným očkovacím preukazom GreenPass. Túto aplikáciu si prosím stiahnite a pripravte vopred – už s aktivovaným QR kódom. #bezpecne #plynulo
Vstup do interiéru je povolený iba s rúškom/ respirátorom.
V priestoroch sú k dispozícii bezkontaktné dezinfekcie.
____
Umelecké rezidencie v Novej Cvernovke prebiehajú pod záštitou SVK o.z.
Z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.