Prestaňte nás nakrúcať: je pomoc Západu vlastne potrebná?

Zdieľať

Prestaňte nás nakrúcať: je pomoc Západu vlastne potrebná?

Diskusia je súčasťou online festivalu Jeden svet. Tematicky je spojená s filmom Prestaňte nás nakrúcať a Fonja, ktoré si tento rok môžete na festivale pozrieť.

Diskutovať budeme na tieto témy:
– Je pomoc západného sveta vždy potrebná a dobrá?
– Ako sa pozeráme na krajiny, v ktorých pomáhame?
– Neprinášame niekedy viac škody ako osohu?
– Aké sú pozitívne, ale aj negatívne stránky rozvojovej pomoci Európskej únie?
– Aký je pohľad slovenských humanitárnych a rozvojových organizácií na neokolonializáciu?
Nahliadneme spolu aj do zobrazovania krajín globálneho juhu v audiovizuálnom a vo vizuálnom umení.
Diskutovať budú:
– Lucia Kišš (Slovak Aid)
– Andrea Najvirtová (Človek v ohrození)
– Lina Zacher (nemecká režisérka filmu Fonja)
Moderuje Frederika Halászová (Človek v ohrození).

Jazyk: angličtina


Viac informácií nájdete na našom webe: https://jedensvet.sk/