ZRUŠENÉ: Pozor, porcelán – premiéra

Zdieľať

ZRUŠENÉ: Pozor, porcelán – premiéra

Vzhľadom na aktuálne epidemiologické opatrenia sa predstavenie pre verejnosť ruší – za pochopenie ďakujeme!

Predstavenie Kataríny Zagorski “Pozor, porcelán” kombinuje súčasný tanec, balet, film, fotografiu, porcelán a bublinkovú fóliu na nahrávky kultovej dublinskej kapely.

(for English, please scroll bellow)

O vzácnom druhu porcelánu so špecifickými vlastnosťami, dlhotrvajúcou výrobou a vysokými nárokmi na prostredie, v ktorom sa môže naplno prejaviť jeho krása. V predstavení je porcelánom Reona Sato, sólistka Baletu Slovenského národného divadla.

 

Lístky: 7 EUR / 5 EUR zľavnený lístok (študent, dôchodca, ZŤP)

 

Koncept a choreografia: Katarína Zagorski 

Účinkujú: Reona Sato & Katarína Zagorski 

Hudba: The Jimmy Cake 

Film a fotografia: Liza Nedayvoda

Maľba na telo: Mya Javorková 

Produkcia: Katarína Zagorski

Trvanie: 50 min 

 

Partnerom projektu je Nová Cvernovka

Projekt v roku 2018 podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia 

 

Poďakovanie: 

Nová Cvernovka, Súkromná základná umelecká škola Talentina, Tanečný ateliér za poskytnutie skúšobného priestoru 

Predajňa Sklo-Porcelán na Hlavnom námestí v Bratislave za poskytnutie priestorov pre natáčanie 

The Jimmy Cake za povolenie použitia skladieb The Opposite Of Addiction, Wir Schlafen Auf Dem Bodem, Ricky Sound, Elevenses & This Used To Be The Future

 


 

Katarína Zagorski’s performance “Caution: porcelain” combines contemporary dance, ballet, film, photography, porcelain and bubble wrap, and sets this to recordings of a cult Dublin band.

It is about a precious type of porcelain with specific attributes, lengthy production time and high demands on the environment in which it can fully display its beauty. 

In the performance the porcelain is Reona Sato, the soloist of the Ballet of the Slovak National Theatre. 

 

Tickets 7 EUR / 5 EUR reduced

 

Concept and choreography: Katarína Zagorski 

Performed by: Reona Sato & Katarína Zagorski 

Music: The Jimmy Cake 

Film and photography: Liza Nedayvoda

Bodypainting: Mya Javorková 

Production: Katarína Zagorski

Duration: 50 min 

 

Produced in partnership with Nová Cvernovka

Supported in 2018 using public funding from the Slovak Arts Council 

 

Thanks to: 

Nová Cvernovka, Súkromná základná umelecká škola Talentina, Tanečný ateliér for the rehearsal space 

Predajňa Sklo-Porcelán na Hlavnom námestí v Bratislave for permission to use the space for filming 

The Jimmy Cake for permission to use the tracks The Opposite Of Addiction, Wir Schlafen Auf Dem Bodem, Ricky Sound, Elevenses & This Used To Be The Future