Pozbavený*á

Zdielať

Slovensko si tento rok pripomína 30 rokov svojej samostatnostni. Výstava Pozbavený*á vo vestibule Novej Cvernovky je obzretím sa za troma dekádami našej štátnosti prizmou porušovania ľudských práv.

“Nikto nesmie byť pozbavený*á života.”
Čl. 15 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky

Slovenská republika existuje už 30 rokov, počas ktorých v našej krajine prišlo o život násilnou smrťou vyše 3000 ľudí. Mená väčšiny z nich ani nepoznáme. Ale niektoré obete sa hlboko zapísali do našej pamäti, pretože ich o život pripravila moc, nenávisť či neznášanlivosť. Ich smrť preto nastavuje zrkadlo slovenskej štátnosti. Tieto umlčané svedkyne a svedkovia nám pripomínajú, ako veľmi sme ako štát a spoločnosť zlyhali, pretože sme nedokázali ochrániť ich a ich ľudské práva.

Výstavou chceme upozorniť, že ľudské práva nie sú samozrejmosť. Že zápas o slobodu a demokraciu pokračuje každý deň. Že nikto nesmie byť pozbavený*á
života,
dôstojnosti,
slobody,
rešpektu,
súkromia,
majetku,
ľudských práv.


Projekt 30 rokov ochrany a porušovania ľudských práv v Slovenskej republike finančne podporili Fond na podporu kultúry národnostných menšín a Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
Kultúrne centrum Nová Cvernovka z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.
Za dôveru pri vzniku Novej Cvernovky ďakujeme Bratislavský kraj.
Partnerom programu je Nadácia Orange a BKIS Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.
Za tlač ďakujeme bittner print.
Za obsah výstavy zodpovedá výlučne Nadácia Cvernovka.