Poviedka 2018 • Autoriáda v Novej Cvernovke

Odovzdávanie literárnej ceny spojenej s besedou a tiež koncertom Archívneho chlapca.

V RÁMCI PODUJATIA PREBEHNE:

Slávnostné odovzdávanie cien
Beseda s laureátmi a porotcami
Koncert – Archívny chlapec
Predstavenie zborníka Poviedka 2018, knihy víťazných textov
Poviedka 1996 – 2016 a seriálu audio-poviedok 50x Best of Poviedka