Pomoc kultúre – kultúra pomóc! (online diskusia)

Zdieľať

Pomoc kultúre – kultúra pomóc! (online diskusia)

Diskusia o financovaní nezávislej kultúry v časoch normálnych aj nenormálnych.

Čo je to štátna pomoc (de minimis)?
A prečo sa vzťahuje aj na kultúru?
Sú na Slovensku nastavené jej pravidlá prísnejšie ako v iných krajinách?
Je financovanie nezávislej kultúry z verejných zdrojov u nás dostatočné?
A dokáže štát pomôcť kultúre a kreatívnemu priemyslu prežiť pandémiu?
___
O týchto a ďalších otázkach budú s Lacom Oravcom diskutovať:
Zora Jaurová – expertka na kultúrnu politiku a kreatívny priemysel
Michal Nižňan – Ministerstvo kultúry SR
Jozef Kovalčik – Fond na podporu umenia
Jakub Jošt – právnik


Zora Jaurová pracovala ako riaditeľka Kultúrneho kontaktného bodu, zastupovala Slovensko vo Výbore pre kultúrne záležitosti Rady EÚ. Bola viceprezidentkou európskej organizácie Culture Action Europe, spoluautorkou a umeleckou riaditeľkou projektu Košice – Interface 2013 (EHMK 2013) a členkou Rady Fondu na podporu umenia.

Dnes pôsobí ako filmová producentka a partnerka v spoločnosti MPhilms a poradkyňa primátora Bratislavy Matúša Valla.
Je tiež prezidentkou slovenského Fóra kreatívneho priemyslu. Od januára 2018 je podpredsedníčkou strany Progresívne Slovensko, ktorú spoluzakladala.

Michal Nižňan je vzdelaním právnik špecializujúci sa na európske právo, štátnu pomoc a verejné obstarávanie.
Po rokoch praxe v súkromnom sektore od septembra 2020 pôsobí na ministerstve kultúry, kde vypracoval covidovú schému pomoci DM-15/2020 a vedie rezortný Korona tím, ktorý v spolupráci so zástupcami kultúrnej obce pripravuje jednotlivé covidové dotačné výzvy.

Jakub Jošt vyštudoval právo a ekonómiu na UK a EUBA v Bratislave a postgraduálne na LSE v Londýne. V súčasnosti pôsobí v advokátskej kancelárii Nedelka Kubáč, kde sa špecializuje na právo hospodárskej súťaže a štátnu pomoc.


Jozef Kovalčik je filozof, estetik a teoretik dizajnu, ktorý je od roku 2015 riaditeľom Fondu na podporu umenia. Predtým pôsobil ako vysokoškolský učiteľ a výskumný pracovník na VŠVU, kde bol vedúcim Sekcie vizuálnych a kultúrnych štúdií Centra výskumu a prorektorom pre štúdium. Venuje sa tiež prekladateľskej činnosti.
___
K diskusii sme pripravili aj dotazník, ktorého cieľom je zmapovať názory predstaviteľov kultúry a kreatívneho priemyslu na vybrané nástroje financovania nezávislej kultúry z verejných zdrojov (štátna pomoc de minimis, COVID dotácie), ako aj problémy, ktoré tieto nástroje kultúrnym organizáciám spôsobujú.
Dotazník je určený mimovládnym neziskovým organizáciám pôsobiacim v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu.
Ak pracujete v takejto organizácii, budeme vám veľmi vďační za jeho vyplnenia do soboty 27.3.2021.

___
Partner živej kultúry v Novej Cvernovke je Nadácia VÚB.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.