Polarity Party

Zdieľať

Polarity Party

Žiadne predstavenie ani diváci. Jednoduché aktivity ako chodenie, sedenie a rozprávanie budú nástrojmi na reflexiu a interakciu pri úvahách hostí.

Téma: Aká je naša úloha pri vytváraní alebo odstraňovaní systémov polarizácie spoločnosti?

MichaelDouglas Kollektiv, Dana Caspersen a Nový Priestor vás srdečne pozývajú na individuálnu a súčasne kolektívnu diskusiu na tému polarizácia.

Trailer: https://vimeo.com/339521692

Registrácia: http://bit.ly/PolarityPartyBA

The MichaelDouglas Kollektiv vznikol v roku 2009 v Kolíne nad Rýnom. Je známy svojími choreografickými postupmi, ktoré sú otvorené kolektívnemu procesu tvorby a medzidisciplinárnemu mysleniu.

Dana Caspersen je uznávaná expertka na riešenie konfliktov. Ako profesionálna tanečníčka a choreografka dlhodobo pôsobí na domácej aj zahraničnej scéne.

Nový Priestor vznikol ako komunitný priestor pre vzdelávanie, výskum a tvorbu v tanci a fyzickom divadle v roku 2012 v Bratislave. Od roku 2017 sa Nový Priestor profiluje na vytváranie a hosťovanie medziodborových projektov s presahom tanca ,menšie komunitné projekty a tvorbu Kataríny Brestovanskej.