PechaKucha Night Bratislava Vol. 43 Mužskosť

Zdieľať

PechaKucha Night Bratislava Vol. 43 Mužskosť

Ako rôznorodo sa dnes môže prejavovať mužskosť, ukáže 43. vydanie PechaKucha Night Bratislava.

Rôzne prístupy k prežívaniu mužskosti predstaví bez zaťaženia konvencií, či rodových stereotypov. Okrem umelcov tematizujúcich rodovú identitu a vzorce správania, prinesie aj skúsenosti mužov s rolami, ktoré sú v spoločnosti vžité ako primárne ženské, či mužov hlásiacich sa k odkazu feminizmu.

Hostia:

Andrej Dúbravský
Jakub Ra /CZ
Jan Gebert
Konsent /CZ
Kristián Németh
Martin Gabriel Pavel /CZ
Martin Piaček
Michal Sládek
Milota Sidorová
Otec a syn
Sebastián Pavlis
Rado Sloboda
Viliam Slaminka