PechaKucha Night Bratislava 54 | Starostlivé plánovanie

54. vydanie PechaKucha Night Bratislava, realizované v dramaturgickej spolupráci s architektonickým kolektívom Spolka, bude venované téme starostlivosti, ktorá predstavuje všetko, čo robíme pre možný, lepší a udržateľnejší život.

Či už ide o opravovanie a údržbu, vytváranie spoločných zdrojov alebo zahŕňanie perspektív tých, ktoré sú vylúčené. Podujatie sa zameria najmä na pojmy starostlivá architektúra a starostlivé plánovanie, no taktiež na umelecké praktiky tematizujúce starostlivosť. Predstaví alternatívne prístupy a prípady umeleckých a architektonických tendencií, ktoré poňatie starostlivosti reprezentujú a zhmotňujú.

Hostia:

Iniciatíva za modernú architektúru
Natália Centková
CoHaty
Marie Davidová
Matej Gavula
Lívia Gažová
Fabrika umenia
Rozálie Kašparová
Lucia Kolesárová
2021 architekti + LABAK
Lucia Mlynčeková Tóthová
NERV Platforma
Soňa Polčová
Ivana Lukeš Rybanská
Sady Vihorlatu

Vstup:

5€ zakúpenie online TU  alebo na mieste
1€ študenti a študentky umeleckých škôl a umenovedných odborov s preukázaním platného študentského preukazu, zakúpenie online TU alebo na mieste

Podujatie z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy a Bratislavský samosprávny kraj.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.
Partnermi podujatia sú kultúrny priestor Nová Cvernovka, tlačiarenská spoločnosť DIW print, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave a Sli.do.