PechaKucha Night Bratislava 52 | Skrytý organizmus

52. vydanie PechaKucha Night Bratislava sa zameria na poznávanie neviditeľného, skrytého či často prehliadaného vo svete kreatívneho a kultúrneho priemyslu.

Predstaví vnútorné procesy v architektúre a dizajne, a ponúkne priestor pre hľadanie neviditeľného a efemérneho v súčasnom vizuálnom umení. Okrem toho sa dotkne tém prístupnosti kultúrnych inštitúcií a znevýhodnenia kreatívnych profesionálov a profesionálok. Pozornosť bude taktiež venovať často opomínaným kultúrno-spoločenským otázkam.

Hostia:
Daria Balejová
Ivo Bystřičan
Barbora Hrmová
Zuzana Jakalová
Ema Lančaričová
Peter Liška
Ján Pernecký
Lea Petříková
Martin Pyšný
Neviditeľná Štiavnica
Jaro Varga
Richard Vodička
a ďalší.

Vstup:
5€ zakúpenie online na tootoot.fm alebo na mieste
1€ študenti a študentky umeleckých škôl a umenovedných odborov s preukázaním platného študentského preukazu na mieste

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.
Partnermi podujatia sú tlačiarenská spoločnosť DIW print, kultúrny priestor Nová Cvernovka a Sli.do.