PechaKucha Night Bratislava 50 | Rurálny terén

Zdielať

PechaKucha Night Bratislava 50 | Rurálny terén

Predstavíme nezávislé kultúrne centrá, iniciatívy, platformy a spolky pôsobiace v rámci regiónu, vidieka a okrajových lokalít, príznačné svojim úzkym vzťahom k miestu či miestnej komunite, angažovaním sa v ich oživení a rozvoji, ako aj zavádzaním udržateľnejších modelov umeleckej prevádzky. Autorskú tvorbu spätú s rurálnym prostredím odprezentujú zároveň vybraní vizuálni umelci a umelkyne.

50. edícia PechaKucha Night Bratislava upriami pozornosť na progresívne kultúrne a umelecké dianie, odohrávajúce sa mimo územný rámec metropol či krajských miest Slovenska a Česka.

Hostia:
Bašta
Švestkový Dvůr
Dom Jana Hálu
Tu bolo kino
Les – společenství pro pěstování, teorii a umění
Erika Miklóšová
Nástupište 1-12
Jozef Pilát
RUVK
Hradby Samoty
Luhovaný Vincent
Woven
Naše Zálesíčko
5€ zakúpenie online na tootoot.fm alebo na mieste
1€ študenti a študentky umeleckých škôl a umenovedných odborov s preukázaním platného študentského preukazu na mieste
Podujatie z verejných zdrojov ako hlavný partner podporil Fond na podporu umenia