Odpadové a neodpadové plány

Zdielať

Diskusia v Coworking cvernovka na tému “Program odpadového plánu Slovenskej republiky na roky 2016-2020”. Tešíme sa na vás na piatom poschodí.

Vláda SR v decembri 2018 vzala na vedomie informáciu o priebežnom plnení cieľov a opatrení Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020. Ako sa darí plniť ciele programu v polovici jeho obdobia?

V decembri 2018 taktiež prebehlo pripomienkovanie Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025. Čo program prináša? Podarí sa mu znížiť produkciu odpadov na Slovensku? Dajú ciele, ktoré program navrhuje, reálne dosiahnuť? O tom všetkom chceme hovoriť s panelistami diskusie.

PANELISTI

Peter Šimurka – riaditeľ odboru odpadového hospodárstva MŽP SR, Oľga Trcková a Dáša Uhliarová –  MŽP SR, Elena Bodíková -odborníčka v oblasti odpadového hospodárstva, Tomáš Schabjuk -odpadový analytik

Moderátor: Radovan Kazda, Odpady-portal.sk

Panelisti potvrdili účasť, zmena programu vyhradená.