Odivo: Verzus

Zdielať

Odivo: Verzus

Nezávislé divadelné zoskupenie Odivo predstaví pohybovú performanciu Verzus v Novej Cvernovke. Jedinečné prepojenie divadla, pohybu a hudby vás očarí svojou hĺbkou, ako aj vizuálnym prevedením.

Verzus: prepojenie divadla, tanca a hudby

Žena – jej odtiene, vrstvy, polohy, ktoré sú prítomné v jej identite. Pohybový materiál sa formoval na základe asociácií k vnímaniu podôb ženstva, animality a irónie. Z autentických nahrávok rozhovorov vznikla zvuková koláž, ku ktorej sa performerky telesne vzťahujú. Symboly, autorská hudba a náčrt stereotypov vnímania ženského princípu sa vlievajú do jasnej a konkrétnej výpovede.

Koncept a interpretácia: Kristína Chmelíková, Mária Danadová
Choreografická supervízia: Lucia Kašiarová
Autorská hudba: Martin Žiak
Svetelný a zvukový dizajn: Milan Slama
Grafický dizajn a foto: Ján Chmelík
Minutáž: 35 min

Divadlo Odivo

Odivo je nezávislé divadelné zoskupenie, ktoré v spolupráci s tvorcami a tvorkyňami z rôznych umeleckých odvetví vytvára inovatívne autorské a bábkové projekty pre všetky vekové kategórie. Divadelný jazyk zoskupenia inklinuje k medzidruhovým umeleckým prejavom a je založený na symbióze vyjadrovacích prostriedkov: prepracovaná vizuálna zložka, originálna práca s bábkou, využitie prvkov pohybového divadla, živá hudba a performancia.

odivo.sk