Odhaľ reč tela s Dušanom Straňákom

Zdielať

Odhaľ reč tela s Dušanom Straňákom

Viete, čo sú mikroexpresie?
Sú to krátke výrazy tváre, ktoré trvajú len zlomok sekundy. Môžte ich postrehnúť v situáciách, v ktorých človek buď skrýva svoje pocity pred samým sebou (represia) alebo keď sa pokúša skrývať ich pred inými.

Prečo je dobré naučiť sa tieto výrazy rozoznať?

Rozlišovanie mikrovýrazov prispieva k :

– zlepšeniu vašej emocionálnej inteligencie
– zlepšeniu porozumenia ostatným
– rozvoju vaších sociálnych zručností
– rozlišovaniu a zvládaniu vašich vlastných emócií

Ako bude prednáška prebiehať?

Na prednáške s lektorom Dušanom Straňákom sa dozviete základné znalosti z oblasti neverbálnej komunikácie a na praktických príkladoch sa naučíte tieto poznatky aplikovať v komunikácii.

Zaujímavosť: Pred prednáškou dostanete link na nástroj, ktorým si môžte zmerať svoju súčasnú emočnú inteligenciu. Po prednáške sa môžte otestovať znova a porovnať o koľko ste sa zlepšili.

Predpredaj: https://tickpo.sk/detail/odhal-rec-tela-s-dusanom-stranakom-6627
Počet miest je limitovaný.