Nové ekonomické a spoločenské paradigmy

Zdieľať

Nové ekonomické a spoločenské paradigmy

INŠTITÚT GAIA v spolupráci s Kabinetom pomalosti v Bratislave otvára 12-týždňový kurz Dávida Sulíka, Nové ekonomické a spoločenské paradigmy.

Svetom politiky a ekonomiky prebieha vlna veľkých otrasov a ľudia volajú po zmene spoločenského usporiadania. Ako by ale nová, spravodlivejšia spoločnosť mala vyzerať? Prečo súčasný ekonomický a spoločenský model zlyháva a aké k nemu existujú alternatívy? Pri našom hľadaní odpovedí na tieto otázky prejdeme nasledovnými témami:

– Prirodzená a trvalo udržateľná ekonomika ako protiváha k modelu virtuálnej ekonomiky založenému na neustálom raste.
– Nové formy politického usporiadania spoločnosti.
-Od partokracie k skutočnej demokracii a sociokracii.
-Hľadanie modelu ideálnej komunity pre 21. storočie.
-Sociálna trojčlennosť ako stredoeurópska odpoveď na liberálny kapitalizmus a rôzne socialistické a technokratické utópie.
-Aktuálne otázky globálnej politiky v kontexte zrýchľovania planetárnych procesov.

Pre registráciu píšte na: info@institutgaia.sk