New Dawn Vol. 3 – (forced) Movement

Zdielať

New Dawn Vol. 3 – (forced) Movement

Projekt New Dawn Vol. 3 – (forced) Movement, ako jeho názov napovedá, je už treťou generáciou dramaturgickej línie komorného súboru EnsembleSpectrum venovanej mladým skladateľkám a skladateľom zo Slovenska a zahraničia.

V rámci nášho prvého “Zberu partitúr” otvoreného pre tvorcov do 35 rokov sme získali vyše 130 diel od 117 prihlásených skladateliek/skladateľov, z ktorých odborná porota pozostávajúca z predchádzajúcich participantov – Santy Bušs (LV), Pawla Sieka (PL) a Sehyunga Kima (KZ/AT) a členov EnsembleSpectrum – Martin Švec (SK/CZ), Matej Sloboda (SK) vybralo šesť finalistov. Témou dramaturgie sa stal (nútený) Pohyb. Pohyb akokoľvek abstraktne interpretovateľný – fyzikálnymi zákonmi, migráciou – či už dobrovoľnou alebo nútenou, zmenou stavu a pod. Výsledkom je program zo skladieb mladých tvorcov – Milica Modrá, Kevin Key, Tom Nicholson, James Layton, z ktorých Olgierd Juzala-Deprati a Barbora Mišíková uvedú skladbu napísanú priamo pre tento koncert a projekt.

Dramaturgia:
Milica Modra – disintegrating marble
Kevin Kay – damped
James Layton – honour thy error as a hidden intention
Olgierd Juzala-Deprati – Omaggio a Caravaggio
Barbora Mišíková – Časokvap
Thomas Nicholson – Endless Wander

Hrajú:
EnsembleSpectrum
Matej Sloboda, dirigent, umelecký vedúci

V rámci podujatia pokrstíme naše nové 2CD – Joy Boy, venované hudbe Juliusa Eastmana, Martina Burlasa, Jozefa Malovca a Frederica Rzewskeho.

Z verejných zdrojov podporil projekt “Séria komorných koncertov s EnsembleSpectrum v roku 2023” Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu. S finančnou podporou Hudobného fondu a Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA.