Nestrácajme čas! — Klimatické ženy

Zdielať

Nestrácajme čas! — Klimatické ženy

Aké sú historické, empirické, symbolické i koncepčné súvislosti medzi útlakom žien a prírody priblíži ďalšia z diskusií Nestrácajme čas!

Ani klimatická kríza nie je rodovo neutrálna. Extrémne horúčavy, zvyšovanie hladiny morí a oceánov a výkyvy počasia nepomerne viac zasahujú ženy než mužov. Dáta OSN ukazujú, že celosvetovo viac ako 80 percent ľudí vysídlených pre klimatické problémy tvoria ženy. Následkom extrémnych javov počasia tiež častejšie trpia psychickými ťažkosťami, ale sú aj vo zvýšenej miere obeťami násilia. Na druhej strane viaceré výskumy ukázali, že v štátoch, v ktorých majú ženy výraznejšie zastúpenie v parlamente, je vyššia šanca, že sa ratifikujú a následne dodržujú medzinárodné zmluvy a dohody o ochrane životného prostredia. 

━━━━

Hostia:

Ľubica Lacinová → Centrum biovied SAV

Katarína Slováková Z lavíc do ulíc 

Ivana Némethová Znepokojené matky 

━━━━

Moderátori: Júlia Choleva, Pavol Fabry

━━━━

Diskusia je súčasťou podujatia Jeden svet pod Palmou. Po diskusii vás o 21:00 pozývame na premietanie filmu Hodinová manželka (Waterproof / Daniela König / Nemecko / 2019 / 88 min.).

━━━━

Nestrácajme čas je nezávislá iniciatíva zložená z členov z rôznych profesných oblastí. Vznikla koncom roku 2018 tesne pred svetovým klimatickým samitom v Katowiciach. Jej prvým výstupom bola oficiálna výzva vláde Slovenskej republiky s požiadavkami a apelom na okamžité uznanie klimatickej krízy ako priority č. 1. Túto výzvu podpísalo takmer 5000 ľudí. Zámerom iniciatívy je vyplniť medzery v diskusii o klimatickej kríze.

━━━━

Partnerom živej kultúry v Novej Cvernovke je Nadácia VÚB.

Z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.