Nestrácajme čas! — Energia v klimatickej kríze (online)

Zdielať

Nestrácajme čas! — Energia v klimatickej kríze (online)

Diskusia o klimatickej kríze nie je možná bez podrobnejšieho porozumenia toho ako ľudstvo nakladá s energiou. Ako ju získavame, distribuujeme a na čo všetko ju používame a ako to máme zmeniť.

HOSTIA:
Juraj Melichár
→ koordinátor pre energetickú transformáciu, Priatelia zeme – CEPA / CEE Bankwatch Network

Karel Hirman
→ energetický analytik, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)

Dušana Dokupilová
→ Prognostický ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

MODERUJÚ:
Dorota Osvaldová
→ Znepokojené matky / Greenpeace Slovensko

Boris Meluš
→ Nestrácajme čas / Nadácia Cvernovka


Väčšina emisií CO2 spôsobujúcich globálne oteplenie má svoj zdroj práve v tom, ako sme získavali energiu posledných 300 rokov. Objavenie fosílnych palív a ich využitie vo všetkých oblastiach ľudského života prinieslo v pomerne krátkej dobe najväčší rozmach civilizácie za celú dobu jej existencie. Až posledné desiatky rokov sme naplno začali rozumieť aj jeho negatívnym dopadom.

Je ich ešte možné zvrátiť? Ak áno, akými prostriedkami? Je to len technologická výzva alebo súvisí aj s politikou viac, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať? Čo znamená pojem energetická chudoba a aké sú vlastne najčistejšie zdroje energie? Má byť jadrová energia a plyn súčasťou prechodu na uhlíkovo neutrálnu energetiku? Čo priniesla nedávna klimatická konferencia COP26 v Glasgowe? Na toto všetko a ešte omnoho viac sa opýtame našich hostí.


Zapojte sa do diskusie aj vy!
www.sli.do #nestracajmecas

Podujatie je pokračovaním online konferencie Climate Day Slovensko 2021.


Diskusie Nestrácajme čas! sa do hĺbky venujú pojmom, ktoré v súvislosti s klimatickou krízou často počúvame a používame, pre verejnosť sú však niekedy ťažko uchopiteľné.


Karel Hirman

V rokoch 2016–2019 pôsobil ako Konzultant Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) v Strategickej poradenskej skupiny EÚ pre podporu reforiem na Ukrajine. Bol riaditeľom Sekcie energetických činností v Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) kde sa venoval okrem iného aj overovaniu hospodárnosti sústav centrálneho vykurovania miest a obcí, energetickým auditom a poradenstvu pre štátnu správu, samosprávu, podnikateľský sektor a verejnosť. Pracoval v priemysle a pôsobil ako reportér týždenníka Trend. Momentálne je energetickým analytikom v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA).


Ing. Juraj Melichár

Je koordinátor environmentálnych projektov, ekologicko-ekonomický analytik a občiansky aktivista. Od roku 2008 organizoval osvetové podujatia o udržateľnej ekonómii a manažmente.

Od roku 2012 pracoval na udržateľnosti fondov EÚ, alternatívach k hospodárskemu rastu s Priateľmi Zeme – CEPA, rozvoji medzinárodnej siete u Friends of the Earth Europev Bruseli, na udržateľnom rozvoji pre Platformu mimovládnych rozvojových organizácií a udržateľnom odpadovom hospodárstve s Priateľmi Zeme – SPZ. Vo voľnom čase pomáhal s rozbiehaním participatívneho rozpočtu a komunitného kompostovania v Bratislave ako aj Cyklokoalície v Pezinku. 

Od roku 2016 pracuje s Priateľmi Zeme – CEPA v rámci medzinárodnej siete CEE Bankwatch Network na udržateľnosti verejných financií a ochrane klímy cez energetickú a spravodlivú transformáciu uhlíkovo intenzívnych regiónov.

Je spoluautorom kampane „Život po uhlí“ a spoluzakladateľ Slovenskej klimatickej iniciatívy a Klimatickej koalície. Publikuje komentáre v sieti Euractiv a v iných médiách.


Dušana Dokupilová

Pracuje ako vedecký pracovník Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Vo svojom výskume a práci sa dlhodobo venuje matematickému modelovaniu a predpovediam vo viacerých oblastiach – životnom prostredí, ekonomike, energetickej chudobe, zmene klímy. Momentálne pracuje na bezuhlíkovom modeli Slovenska, z ktorého búdú čoskoro aj prvé výsledky.


Partner živej kultúry v Novej Cvernovke je Nadácia VÚB.
Z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislava.
Partnerom podujatia je Nadácia Orange.


www.novacvernovka.eu
www.nestracajmecas.sk