Nepredať! Zveľadiť!

Zdieľať

Nepredať! Zveľadiť!

Vydali sme knihu! Unikátny manuál radí samosprávam a občianskym organizáciám, ako meniť opustené budovy na centrá kultúry a spoločenských inovácií. Livestream tlačovej konferencie môžete sledovať aj online na našom facebooku.

Anotácia:

Autorský kolektív pod vedením urbanistky Miloty Sidorovej v niekoľkých kapitolách analyzuje existujúce a pripravované projekty konverzie nevyužívaného majetku na nové verejné funkcie po celom Slovensku a hľadá ich spoločné parametre. Dielo tak ponúka unikátny manuál pre jednotlivcov, občianske iniciatívy, či samosprávy sústreďujúceho sa na témy financovania, právnych a stavebných procesov, architektúry, ekológie, ako aj komunitného riadenia a budovania vzájomnej dôvery. Publikáciu, ktorá radí, ako meniť opustené budovy na centrá kultúry a spoločenských inovácií, vydala Nadácia Cvernovka spoločne s Trnavským samosprávnym krajom.

Pozrite si fotografie Michala Línera. 

NEPREDAT!ZVELADIT!_0015-min

Nápad spracovať publikáciu na túto tému vznikol už na konci roka 2018. V tom čase Trnavský samosprávny kraj pozastavil predaj nepotrebného majetku na základe rozhodnutia novozvoleného župana. V tejto súvislosti oslovil Nadáciu Cvernovka s cieľom konzultácie pri oživovaní bývalej budovy Figara a neskôr SOU elektrotechnického v Piešťanoch. Práve vďaka tomuto kroku sa podarilo prepojiť lokálnu komunitu, ktorá mala ambíciu pretvoriť budovu na atraktívne miesto pre mladých a kreatívnych ľudí z Piešťan a ich okolia so zástupcami župy. Dnes v týchto priestoroch vzniká kultúrne a kreatívne centrum Arta.

Všetko o knihe nájdete na nepredatzveladit.sk. 

NEPREDAT!ZVELADIT!_0008-min


Tlačová konferencia

KTO: Jozef Viskupič – predseda Trnavského samosprávneho kraja, Branislav Čavoj a Boris Meluš z edičného tímu za Nadáciu Cvernovka, Zuzana Žurkinová – spoluautorka publikácie z občianskeho združenia Spiace miesta a Zuzana Stanová – právnička, fundraiserka a aktivistka z enviromentálneho združenia Fallopia.

KEDY: 1/12/2020, 10:00

KDE: Račianska 78, 831 02 Bratislava

STREAM

Cvernovka_skola-min