More Chassidic Songs

Zdielať

More Chassidic Songs

Chasidské piesne / Chassidic Songs sa v termíne máj / jún vydáva na turné do štyroch slovenských miest, aby predstavili nové chasidské piesne z ich ostatného CD s názvom More Chassidics Songs, ktoré vyšlo minulý rok pod hlavičkou Konvergencií.

Chasidské piesne / Chassidic Songs je úspešný projekt bratislavského rabína Barucha Myersa a popredných slovenských koncertných umelcov – huslistu Miloša Valenta, akordeonistu Borisa Lenka a iniciátora projektu, violončelistu Jozefa Luptáka, ktorý týmto výnimočným projektom približujú chasidskú hudbu, ktorá stáročia vznikala v našom stredoeurópskom regióne – od Poľska, cez Slovensko, Ukrajinu až po Maďarsko a Rumunsko – v novom, umelecky hodnotnom spracovaní.

Po takmer desiatich rokoch projektu Chasidské piesne je pre mňa stále najsilnejším momentom stretnutie s mojimi priateľmi – Borisom, Milošom a Baruchom – pri spoločnom skúšaní a hraní. Taktiež moja osobná náklonnosť k tejto hudbe je rovnako silná ako na začiatku, keď som ju spoznával, ak nie silnejšia. Stretnutie hudby a komunikácie, ktorú spolu zažívame, je výnimočné. Chasidské piesne zachytávajú veľkú časť historických súvislostí stredoeurópskeho regiónu, ktorého sme súčasťou. Nielen židovskej komunity ako takej, ale aj kultúry a sveta okolo nás. Hovoria k nám, prežívame k nim blízkosť a sympatiu, pretože sa s nimi vieme identifikovať. Pre naše prvé CD Chassidic Songs napísal náš priateľ Juraj Kušnierik (ktorý v roku 2015 náhle zomrel) toto: „Chasidské piesne sú cestou od veľmi starého k úplne novému, od folklóru k džezu, od hlbokej sakrálnosti k profánnej každodennosti, cestou zo svätyne synagógy na nádvorie pohanov. Z tej cesty vidieť pokojnú, takmer romantickú krajinu, ale aj úzkosť vzbudzujúce priepasti. Oddychujeme na vrcholoch hôr, unikáme z údolí tône smrti. Je to krásna a dobrodružná cesta.“ Juraj tu už nie je, ale naše dobrodružstvo s chasidskou hudbou a so životom ako takým pokračuje. Dobrodružstvo, ktoré je plné radosti, pokoja, ale aj úzkosti a strachu. Tešíme sa na stretnutie s Vami, ktorí si koncert prídete vypočuť a veríme že sa Vám to bude všetkým dobre počúvať. Bol by som rád, Juraj, keby si to mohol počuť aj ty…“ hovorí o projekte violončelista a hlavný iniciátor projektu Jozef Lupták.