Mladen Stilinović: Portrét umelca ako mladého muža. Filmy, fotografie a koláže, 1973 – 1978

Zdielať

Mladen Stilinović: Portrét umelca ako mladého muža. Filmy, fotografie a koláže, 1973 – 1978

The Július Koller Society pozýva na zahájenie výstavy Mladena Stilinovića v Novej Cvernovke vo štvrtok 30. septembra od 17:00 do 21:00.

otvorenie výstavy: 30. 9. 2021, 17:00 – 21:00
trvanie výstavy : 1. 10. 2021 – 13. 2. 2022
kurátori: Branka Stipančić a Daniel Grúň
Prvá samostatná výstava jednej z kľúčových osobností európskeho umenia — Mladena Stilinovića (1947 — 2016) v Bratislave približuje jeho ranú tvorbu. Vtedy ešte nebolo celkom jasné, ktorým smerom sa bude uberať. Napriek tomu je tam už obsiahnuté všetko, čo Stilinović neskôr tak pregnantne vyjadril vo svojej zrelej tvorbe. Hnacou silou ranej tvorby sú poézia a film, ktoré vyúsťujú do výbušne spontánnej vizuality jeho fotomontáží a koláží na jednej strane a analytickej presnosti prác s fotografiou na strane druhej.
V rokoch 1970 až 1977 umelec nakrútil okolo 30 krátkych filmov a jeden celovečerný film, ktoré boli uvedené na festivaloch krátkych a experimentálnych filmov v čase ich vzniku a neskôr v rámci jeho výstav. Ako ukážku fimovej tvorby sme pre výstavu vybrali štyri filmy natočené 8, 16 a 35 mm kamerou. Filmy sú digitalizované a tri z nich boli tiež reštaurované, takže po dlhej dobe môžu byť opäť verejne uvedené.
V interakcii slov a obrazov, v prekrývaní každodenných prejavov nasiaknutých politikou, sprostredkuje básnické myslenie a poukazuje na svoju primárnu túžbu používať jazyk neideologicky. Chudoba, sociálna nerovnosť a arogancia tých, ktorí sú pri moci, sú hlavnými témami Stilinovića. Od faktorov, ktoré spôsobujú útlak a poníženie, sa odvíja jeho záujem o jazyk — inverzie, metafory, slovné hračky a irónie. Pre každého, kto ich dokáže precítiť, pôsobia oslobodzujúco.


Vzhľadom na najnovšie oficiálne opatrenia bude vstup do The Július Koller Society v režime OTP, a teda podmienený potvrdením o negatívnom AG (48h) alebo PCR (72h) teste, potvrdením o prekonaní covid-19, alebo potvrdením o očkovaní. Ďakujeme za pochopenie.


Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Partneri: Nová Cvernovka, Bittner print