Mestská zeleň blízka prírode a kvitnúce mestá

Zdielať

Ako vyzerá mesto, v ktorom by ste chceli žiť? Túžite aj v meste po kontakte s prírodou? Chcete vedieť, ako vytvoriť harmonické, druhovo bohaté a estetické prostredie aj v mestách?

Príďte na diskusiu s krajinnou architektkou Zuzanou Hudekovou, ktorá už niekoľko rokov pomáha pretvárať mestá a mestské časti jednoduchými, logickými a ľahko realizovateľnými opatreniami na miesta s prírode blízkou údržbou mestskej zelene, priestorom pre opeľovače a so zachovaním mestskej „divočiny“. Spoznajte možnosti, ktorými môže každý z nás prispieť k tomu, aby sa mestá stali druhovo bohatším a lepším domovom pre opeľujúci hmyz aj ľudí.

ČO BUDEME ROBIŤ?

– pozrieme sa na príklady dobrej aj zlej praxe z našej trojročnej spolupráce so samosprávami v oblasti prírode blízkej údržby zelene;
– predstavíme novú príručku Prírode blízkych riešení údržby mestskej zelene;
– ukážeme si aj príklady dobrej praxe zo zahraničia a Slovenka;
– podiskutujeme o tom, čo môže urobiť každý občan, aby sa mestá stali príjemnejšími pre nás mali čo najbohatšiu flóru a faunu.

Viac o téme na https://bit.ly/2NdC9hE