Meetup Year of Climate Care 03

Zdielať

Meetup Year of Climate Care 03

Pozývame na 3. neformálne stretnutie ľudí, ktorí sa zaujímajú o klimatickú starostlivosť, riešenie dôsledkov klimatických zmien na naše každodenné spolužitie a o to, ako môžu kreatívny priemysel a kultúra prispieť k týmto témam.

SK
Vážení partneri, mediálni partneri, priaznivci a sympatizanti projektu Rok klimatickej starostlivosti. Radi by sme vás pozvali na naše tretie neformálne stretnutie.
Kedy: 16. augusta 2022 od 16:00 hod
Kde: Skrytý bar, Nová Cvernovka / Park
Čo: stretávanie a spájanie nových ľudí, ktorí sa zaujímajú o klimatickú starostlivosť, riešenie dôsledkov klimatických zmien na naše každodenné spolužitie a ako môžu kreatívny priemysel a kultúra prispieť k týmto témam
S kým: Mária Beňačková Rišková a Zuzana Duchová (kurátorky YCC) a s organizátormi a partnermi YCC
Neváhajte, príďte alebo odporučte stretnutie každému, koho by to mohlo zaujímať.
Teším sa na stretnutie,
Tím pre rok starostlivosti o klímu.

EN
Dear partners, media partners, supporters, and sympathizers of the Year of Climate Care project
We would kindly like to invite you to our third informal meetup.
When: 16 August 2022, from 4 pm
Where: Skrytý bar, Nová Cvernovka / Park
What: meeting and connecting new people who are interested in climate care, addressing the consequences of climate change on our everyday coexistence, and in how the creative industries and culture can contribute to these topics
With who: Mária Beňačková Rišková and Zuzana Duchová (the curators of YCC) and with the organizers and partners of YCC
Please, feel free to come along or to recommend the meeting to anyone who may find it interesting.
Looking forward to meeting you,
Year of Climate Care team