Med a prach: Outside the box

Zdielať

Med a prach: Outside the box

Už po druhýkrát uvedieme scénické dielo dvojice autorov Andreja Kalinku a Milana Kozánka inšpirované bádateľským a osobným odkazom opáta Gregora Johanna Mendela.

Vstupné:
8 € základné
5 € zľavnené (študenti a ZŤP)
Vstupenky zakúpené na pôvodný termín 22/2 zostávajú v platnosti, V prípade záujmu o vrátenie vstupného nás prosím kontaktujte. Ďakujeme!
outside the box 01 je úvodným projektom z autormi plánovanej série performatívnych diel venujúcich sa pomedziu vedeckého a umeleckého poznávania sveta. Namiesto biografického pohľadu dielo ponúka stretnutie s výnimočným odkazom vedeckého myslenia neobmedzeného dobovými predpokladmi.
90 min
Libreto, hudba, vizuálny koncept, performer
Andrej Kalinka
Dramaturgia
Milan Kozánek
Fotografie
Karol Jarek
Preklad
Jozef Tancer
Réžia
Andrej Kalinka a Milan Kozánek
Koprodukcia
Terén (jasuteren.cz)
Mana s.r.o.
c/LAP (contemporary/LaboratoryAtelierPerformance)
___
Med a prach je umelecké zoskupenie pohybujúce sa na hraniciach umeleckých foriem a žánrov. Pod jeho strechou sa tvoria diela na pomedzí divadelných predstavení, koncertov či inštalácií. Táto tvorba je prezentovaná rovnako v divadlách, ako v galériách alebo na koncertných pódiách.
Základným východiskom je komplementárne umenie, umelecký jazyk vychádzajúci zo symbiózy vyjadrovacích prostriedkov. Performeri sú rovnako hudobníkmi, výtvarníkmi, hercami, tanečníkmi. Cieľom je hľadať nové spôsoby umeleckého vyjadrovania formou živého pohybu medzi rozmanitými umeleckými komunitami a prostriedkami.
Dôležitou súčasťou tvorby zoskupenia Med a prach je presah nielen v rámci umeleckých prostriedkov, ale v rámci jednotlivých diel aj skúmanie vzájomných súvislostí umenia, biológie, psychológie, filozofie, histórie, fyziky, genetiky etc. Komplementarita sa teda v tejto tvorbe uskutočňuje rovnako v rovine formy aj obsahu.
___
Vstup do interiéru je povolený iba s respirátorom.
V priestoroch sú k dispozícii bezkontaktné dezinfekcie.
____
Podujatie podporili Mendelovo múzeum Masarykovej univerzity v Brne a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
Partner živej kultúry v Novej Cvernovke je Nadácia VÚB.
Z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislava.