Literatúra v počasí: Pavel Matejovič

Zdieľať

Literatúra v počasí: Pavel Matejovič

Druhá lekcia Školy pomalého čítania, písania a premýšľania, ktorú vám vďaka Fondu na podporu umenia, Nadácii Orange a Knižnici Bratislava – Nové Mesto prinášajú Nadácia Cvernovka a Kabinet pomalosti.

Hosť: Mgr. Pavel Matejovič, PhD. je literárny vedec a klimatológ. Autor kníh o Ivanovi Kadlečíkovi a Vladimírovi Mináčovi, tiež Synoptici a Zima A.D. 1500 – 2010. História a podoby zím v Európe a na Slovensku.

Téma: Literatúra a počasie vždy úzko súviseli. Takmer v každom literárnom diele, či už ide o poéziu alebo prózu, je nejakým spôsobom počasie prítomné. Väčšinou dotvára kulisu a celkovú atmosféru, alebo plní funkciu metafory v podobe rôznych atmosférických javov (hmla, dážď, vietor, sneh, mráz, horúčava, búrka a pod.). Najintímnejšie prepojenie počasia a literatúry nachádzame v poézii, kde je počasie vpísané priamo do poetických obrazov a je ich integrálnou súčasťou. Počasie sa v súčasnej literatúre však stáva aj samostatnou témou, v mnohých dielach už nie je iba kulisou, ktorá niečo dotvára, ale ono je samostatnou témou.
,,Vo svojich teoretických prácach sa počasiu v literatúre venujem už viac ako 20 rokov, napísal som na túto tému aj knižku esejí, hlavne ma zaujali tzv. synoptické mapy. Moja prednáška teda bude akoby jej pokračovaním a súčasne si všimnem tento literárny fenomén na príkladoch niektorých súčasných literárnych diel, ” pozýva samotný autor.
Žáner: prednáška s diskusiou