LET´S PLAY WITH US / kurz nielen pre pedagógov

Zdielať

LET´S PLAY WITH US / kurz nielen pre pedagógov

Naučte sa s nami, ako vystavať hodinu a zaradiť metódy dramatickej výchovy do vášho vyučovania. Zakomponujte do jednotlivých fáz techniky, ktoré oživia vyučovanie a zároveň prehĺbia vedomosť. Nebude chýbať tvorivé prostredie a dobrá nálada.

Cudzí jazyk sa najlepšie učí v prirodzených situáciách. Keď sa deti aktívne zapájajú všetkými zmyslami a hlavný cieľ nie je pripraviť ich na záverečné testy, ale vystaviť ich angličtine v rôznych situáciách tak, aby v nej boli kreatívny, nebáli sa jej a vedeli ju naozaj aktívne používať. Aj bez učebnice. Vytvárať situácie, v ktorých sa jazykové schopnosti a počúvanie rozvíjajú pre deti prirodzenou hrou a cez príbehy vám pomôže nativ speaker lektorka Sofia Amorortu.