LaUrBa#8: Územné plánovanie Bratislavy, áno či nie.

Zdieľať

LaUrBa#8: Územné plánovanie Bratislavy, áno či nie.

Laboratórium Urbanizmu Bratislavy je platforma, ktorá prezentuje rôzne témy, ktoré súvisia s rozvojom Bratislavy. Vo februári 2019 bola prezentovaná téma Koľajová doprava + nová železničná stanica Filiálka.

Tému “Územný plán mesta Bratislava” chápeme ako súčasť diskusie o obsahu, forme a postupe prác. Nové vedenie mesta prijalo uznesenie o vzniku MIB- metroského inštitútu Bratislava, ktoré s danou témou súvisí. Prezentácia sa venuje nevyhnutným činnostiam, ktoré súvisia s témou Nový územný plán . Podkladom sú materiály a skúsenosti z Prahy, kde proces tvorby nového územného plánu nedávno absolvovali. Územný plán mesta Bratislava bol spracovaný v roku 1996, nasledovalo dlhé pripomienko vanie, dopĺňanie a schválený bol v roku 2007. Územný plán obsahuje všetky dovtedy známe zámery a keby sa realizovali, tak má Bratislava v hraniciach katastra 1 milión obyvateľov. Čas sa ale nezastavil, mnohé podmienky, vstupy, situácie sú diametrálne odlišné- 20 rokov.

Územné plánovanie mesta, áno či nie je zdanlivo chaotická otázka, ale situácia v príprave a realizácii rozvoja mesta Bratislava ju nastoľuje. Má význam spracovávať nový územný plán pokiaľ nie je schválený nový Stavebný zákon? Nestačí pokračovať a prehĺbiť spracovanie Územných plánov zón v mestských častiach? Kto a ako zabezpečí prípravu a realizáciu celomestských potrieb, stavieb, infraštruktúry?

Na tieto otázky sa vám vo viacerých vstupoch pokúsia zodpovedať:
– Ing. arch. Lubomír Klaučo- územný plán, my a susedia
– Ing. arch. Marek Dinka – Strategický plán rozvoja mesta Bratislava
– Ing. Arch. Peter Žalman – UPN- história, ÚP zón
– Mgr. Slavomíra Salajová – Stavebný zákon

Partnerom živej kultúry v Novej Cvernovke je Nadácia VÚB. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Partnerom podujatia je CORWIN.