LaUrBa #9: 30 rokov rozvoja Bratislavy

Zdieľať

LaUrBa #9: 30 rokov rozvoja Bratislavy

Špeciálne celodenné vydanie podujatia Laboratórium urbanizmu Bratislavy.

November 2019 je úzko spätý s 30 ročným výročím Nežnej revolúcie. Prednášky LaUrBy budú preto venované témam, ktoré priblížia, ako sa naše hlavné mesto počas posledných tridsať rokov zmenilo.

Ako sa zmenila Bratislava po roku 1989? Zmena pomerov výrazne premenila mesto, jeho architektúru, urbanizmus, život. Mesto sa zmenilo na aglomeráciu. Bratislava má dnes rozvíjajúce sa okolie. Denne do mesta dochádza desaťtisíce ľudí, zmenila sa štruktúra zástavby, každý mesiac pribudnú nové byty, mení sa ja klíma a mení sa aj správa mesta.
Urbanizmus a architektúra mesta sa za 30 rokov tiež zmenili. Dá sa to porovnať asi len s obdobím prvej Československej republiky, v rokoch 1919- 1939. Tridsať rokov je dlhé obdobie…
Starší sa pamätajú na 90. roky a už sa pomalšie orientujú v dnešnej dobe. Mladší chcú pomery v meste zmeniť, ale nemajú skúsenosť. Preto sme volili formát konferencie – na tému 30 rokov rozvoja Bratislavy – ako dialóg staršej a mladšej generácie, ľudí, ktorí majú čo povedať k vybraným témam. Obsahovo konferenciu zostavili: Milota Sidorová a Peter Žalman.

Stav Urbanizmu a Architektúry mesta po 30 rokoch možno chápať ako súbor jednotlivých budov, areálov, zón, kde došlo k výraznej zmene. Zaujímavé je, ale skúmať oblasti, témy, kde sa mesto zmenilo. Oslovili sme vybraných spíkrov a požiadali ich o stručnú odpoveď na otázky:
A/ staršia, skúsenejšia generácia:
1. ako to bolo po roku 1989 v danej oblasti /prečo to tak bolo/
2. čo je dedičstvo obdobia 30 rokov v danej oblasti
3. ako vnímam súčasnosť, čo je prvoradé
B/ mladšia, nastupujúca generácia:
1. čo si cením na minulom období po roku 1989
2. s čím pracujem, čo je použiteľné z minulosti
3. čo sú dôležité otázky v danej oblasti pre súčasnosť a budúcnosť

Aké témy sú charakteristické pre Bratislavu?
1. Bratislava a suburbanizácia, vznik aglomerácie Mgr. Martin Švéda, PhD
Ing. arch. Vojtech Hrdina, PhD
2. Bratislava a mobilita, vývoj, tendencie.
3. BA štruktúra zástavby, bývanie,
4. BA krajina, klimatické zmeny,
5. Správa mesta
Ing. Milan Skýva
Ing. Martin Haklel
Ing. arch. Peter Žalman, CSc
Ing. arch. Martina Jakušová Zuzana Hudeková
Jozef Pecho
Ctibor Košťál
Ing. arch. Vladimír Hrdý

VSTUP NA PODUJATIE JE ZDARMA.

Partnerom živej kultúry Novej Cvernovky je Nadácia VÚB banka.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Partnerom podujatia je CORWIN. Hlavným internetovým partnerom Archinfo portál – architektúra, architekti, diela