LaUrBa #5 Bývanie v Bratislave: Ako zmeniť zabetónovaný stav

Laboratórium Urbanizmu Bratislavy (LaUrBa) je platforma, ktorá sa formou pravidelných diskusii v sále Novej Cvernovky venuje aktuálnym témam súvisiacim s rozvojom mesta Bratislava a jeho aglomeráciou.

HOSTIA:

ing. arch. Peter Žalman; ing. arch. Elena Szolgayová, PhD.; ing. arch. Boris Hrbáň; Mgr. Martin Švéda, PhD. a Ľubica Volanská, PhD.

Vstup: zdarma

– – –

Téma: BÝVANIE V BRATISLAVE
Bývanie je z pohľadu súčasného stavu a možných zmien veľmi dôležitá téma, ktorá súvisí s úspešným zvládnutím rozvoja Bratislavy. Bez zmeny sa dá ťažko očakávať riešenie situácie napr. v mobilite- pohybe medzi bydliskom a pracoviskom. Je potrebné nastoliť reálne riešenia dostupnosti lacnejších foriem bývania pre mladých a tiež ostatných pracujúcich ľudí v aglomerácii.
Súvislostí je určite viac- bývanie určuje identitu mesta. Zároveň dnešný stav získania bývania, drahé byty, vysoké a najmä dlhé
úvery, viazanosť na jedno miesto… Dôsledkom je odchod vzdelaných mladých ľudí, ktorí si nevedia nájsť popri adekvátnom ohodnotení práce ani adekvátne bývanie.
Nedávno bola spracovaná „Koncepcia mestského rozvoja SR do roku 2030“. Zaujímavé je konštatovanie, že Slovensko je v rámci EU málo urbanizovaná krajina- máme len 10 miest (s okolím) nad 50 000 obyvateľov. Osobité je postavenie Bratislavy v rámci celého štátu ako jediného metropolitného sídla. Mesto, aglomerácia BA sa nedá bez aktívnej spoluúčasti vedenia štátu úspešne rozvíjať, či regulovať. Potrebné sú zmeny legislatívy či hľadanie konkrétnych foriem opatrení pre blízku budúcnosť.
Taktiež je nevyhnutné zaoberať sa témou nájomného bývania, mestských bytov, družstevných bytov, zdieľaného bývanie…
Je dôležité zabezpečiť a realizovať pasport bytov na reálny počet obyvateľov mesta a jeho okolia. Má mesto BA stavať vlastné byty? Generel bývania Bratislavy je z roku 1996, ako aj územný plán mesta. Zrejme ostane aj naďalej oddelené sociálne bývanie (cca 5%) od majoritného bankami podporovaného bývania pre krehkú strednú vrstvu a mladých ľudí, mladé rodiny.
Sme pripravení na demografickú budúcnosť Bratislavy a štátu, bývanie starších obyvateľov, súčasné a nové formy?

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.