Katarína Karafová: Hrdinská postava na podstavci, mramorová socha na pozadí oblohy | vernisáž

Zdielať

Výstavný projekt Hrdinská postava na podstavci, mramorová socha na pozadí oblohy je fascinovaným a aktualizovaným navracaním sa ku kultovému avantgardnému filmu Mayi Deren Ritual in Transfigured Time z roku 1946.

 

Katarína Karafová v ňom nadväzuje na tradíciu postkonceptualizmu i diskurz dokumentarizmu a reviduje pritom možnosti záznamu a ich vzťah k zobrazovanému i k diváctvu. Nezaujatý observačný prístup “oka kamery” premiešava s rovinou subjektívnej interpretácie a po vzore Mayi Deren tak imaginatívne skúma krehké siločiary blízkych vzťahov. Pohybová performance je reenactmentom choreografickej sekvencie citovaného filmu, aj keď s pozmenenými atribútmi. Jedným z možných kľúčov k uchopeniu videoinštalácie je tak nevyhnutnosť sémantickej metainterpretácie každého prvku tohto dekonštruovaného filmu.

Trvanie výstavy: 14/6 – 22/6/2024
Vernizáž výstavy: 14/6 o 19:00
Komentovaná prehliadka: 20/6 o 19:00
Priestory: Nová Cvernovka, Zborovňa – 1. poschodie
Vstup voľný.

Spolupráca:
Architektúra výstavy: Viktória Mravčáková
Sprievodný text: Ivana Hrončeková
Tanečný reenactment: Miriam Budzáková, Andrej Štepita
Kamera: Denis Kozerawski
Grafický dizajn: Zuzana Didová
Technická spolupráca: Martin Vronský
Inštalácia: Jozef Tyrol

—–
Kultúrne centrum Nová Cvernovka z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.
Za dôveru pri vzniku Novej Cvernovky ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju.
Za tlač ďakujeme bittner print.