Kapitalks na Ozvenách Ji.hlavy: Žena, autonómia a Instagram

Zdieľať

Kapitalks na Ozvenách Ji.hlavy: Žena, autonómia a Instagram

Stand-up komička Nastaran A. Motlagh a showgirl Lotta Love budú diskutovať o autonómii ich tela a vplyve Instagramu. Premietať sa bude dokument Searching Eva.

Stand-up komička a študentka Nastaran A. Motlagh a showgirl Lotta Love budú diskutovať o autonómii ich tela, o tom, ako na ne vyplýva Instagram a naopak ako ony vplývajú na svoje publiká.

Moderuje: redaktorka feministickej sekcie Kapitálu Veronika Valkovičová.

Diskusia vzniká pod dramaturgickou taktovkou Natálie Heribanovej.


O 21.00 nasleduje projekcia filmu Searching Eva (Pia Hellenthal, DE, 2019, 84 min.)
link: https://www.facebook.com/events/1148378018865071/ 

SYNOPSA: Liberálne zmýšľajúca dvadsaťpäťročná Eva žije v Berlíne a žiadna z charakteristík jej alternatívneho života nie je presná. Je tuláčkou, básničkou, lesbou, prostitútkou, pannou, ženou v domácnosti, drogovo závislou, modelkou, ktorá vo svojich štrnástich rokoch označila súkromie za zastaralý koncept. Vďaka sociálnym sieťam, prostredníctvom ktorých sa permanentne prezentuje, vystupujú do popredia najmä tie, ktorými sa vymedzuje voči väčšinovej spoločnosti: úplná otvorenosť v ukazovaní telesnosti a sexuality či v braní narkotík. Searching Eva tak nie je hľadaním ženy, ktorej telo (a duša) sa stali verejnými, ale v mnohovrstevnej eseji sa stáva prieskumom ženskej identity ako takej.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=1rCOBCiU31o
Projekcia: https://www.facebook.com/events/1148378018865071/


Diskusný formát angažovaného mesačníka Kapitál sa koná v rámci cyklu Ozveny Ji.hlavy a festivalu Leto pod palmou v Novej Cvernovke. Ozveny Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Ji.hlava, jednej z najvýznamnejších dokumentárnych udalostí v strednej a východnej Európe sa vrátili do Bratislavy a zaradili tak na mapu Ozvien vedľa Bruselu, Viedne, Varšavy či New Yorku. Podujatie uvedie žánrovo a tematicky rozmanitú selekciu víťazných filmov a diváckych hajlajtov z uplynulého 23. ročníka ji.hlavského festivalu.


Hlavnými organizátormi podujatia sú MFDF Ji.hlava, distribučná platforma Film Expanded a časopis Kapitál. Spoluorganizátorom podujatia je Nová Cvernovka.

Podujatie finančne podporili Audiovizuálny fond, Fond na podporu umenia, Nadácia Tatra Banky, Bratislavský samosprávny kraj a Goetheho inštitút Bratislava.

Mediálnymi partnermi sú časopis Kapitál a Denník N.

Grafika: Šimon Chovan


Vstup na podujatie je dobrovoľný.

www.ji-hlava.cz
www.filmexpadned.com
www.kapital-noviny.sk
www.novacvernovka.eu