Kapitalks na Ozvenách Ji.hlavy: Klimatická kríza optikou AI ◢ Leto pod Palmou

Zdieľať

Kapitalks na Ozvenách Ji.hlavy: Klimatická kríza optikou AI ◢ Leto pod Palmou

Umelá inteligencia, klimatická kríza a dokumentárny film. Medzinárodný festival dokumentárneho filmu Ji.hlava v Novej Cvernovke predstaví dokument FREM, ktorého premietanie zavŕši aj diskusia s tvorcami.

Umelá inteligencia exponenciálne rastie a klimatická kríza je čoraz naliehavejšia a nezvratná. Kapitalks sa bude zaoberať témami dokumentárneho filmu FREM, ktorý je reakciou na súčasnú vlnu posthumanistického myslenia spôsobeného rozvojom technológií a umelej inteligencie.

FREM je unikátnym experimentálnym dokumentom, ktorý odráža podobu nového sveta a zobrazuje svet prírody za hranicami ľudského vnímania skutočnosti. Ľudský druh si začína uvedomovať svoju nedôležitosť a pominuteľnosť a ľudská identita sa ocitá v kríze.

O témach, ktoré otvára dokumentárny film FREM budú diskutovať jeho režisérka Viera Čákanyová, poetka a filmová teoretička Mária Ferenčuhová, environmentálny filozof a teoretik Lukáš Likavčan a kognitívny vedec a informatik Martin Takáč.

Moderátor: Matej Sotník, šéf filmovej rubriky Kapitálu a spoluzakladateľ distribučnej platformy Film Expanded


O 21:00 nasleduje projekcia filmu FREM z distribučného portfólia Film Expanded (Viera Čákanyová, CZ, SK, 2019, 73 min) – link na podujatie so screeningom

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=KxaKcEwXE74

Projekcia: https://www.facebook.com/events/276284576921985/

Diskusný formát angažovaného mesačníka Kapitál sa koná v rámci cyklu Ozveny Ji.hlavy a festivalu Leto pod palmou v Novej Cvernovke. Ozveny Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Ji.hlava, jednej z najvýznamnejších dokumentárnych udalostí v strednej a východnej Európe sa vrátili do Bratislavy a zaradili tak na mapu Ozvien vedľa Bruselu, Viedne, Varšavy či New Yorku. Podujatie uvedie žánrovo a tematicky rozmanitú selekciu víťazných filmov a diváckych hajlajtov z uplynulého 23. ročníka ji.hlavského festivalu.


Hlavnými organizátormi podujatia sú MFDF Ji.hlava, distribučná platforma Film Expanded a časopis Kapitál. Spoluorganizátorom podujatia je Nová Cvernovka.

Podujatie finančne podporili Audiovizuálny fond, Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia Tatra bČesanky a České centrum v Bratislave.

Mediálnymi partnermi sú časopis Kapitál a Denník N. 


Vstup na podujatie je dobrovoľný.


www.ji-hlava.cz
www.filmexpadned.com
www.kapital-noviny.sk
www.novacvernovka.eu