Kam s biologickým odpadom?

Zdielať

Kam s biologickým odpadom?

Interaktívna prednáška Braňa Moňoka z Priatelia Zeme Spz v priestoroch Coworkingu Cvernovka.

Dozviete sa:
* Prečo je dôležité triediť biologický odpad
* Čo je a čo nie je biologický odpad
* Aké sú možnosti domáceho kompostovania
* Ako funguje komunitné kompostovanie
* Všetko o vermikompostovaní
a veľa ďalšieho

Braňo Moňok sa v rámci organizácie Priatelia Zeme – Spz špecializuje na legislatívne práce v oblasti predchádzania vzniku a nakladania s odpadmi, spolupracuje s obcami a komunitami v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, pripravuje koncepčné a vzdelávacie materiály v odpadovom hospodárstve a venuje sa poradenstvu v oblasti triedeného zberu odpadov a v oblasti domáceho, komunitného a centralizovaného kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov.

Kapacita je obmedzená.
Lístok: 3 €
Predpredaj: https://tickpo.zoznam.sk/detail/kam-s-biologickym-odpadom-prednaska-brana-monoka-6797

Lístok je nevratný, je však prenositeľný na iné meno.
Lístky prosím netlačte, na kontolu nám bude stačiť vaše meno.