ZRUŠENÉ – Juraj Gavula, Matej Gavula: Homo Faber

Zdielať

The Július Koller Society pozýva na otvorenie výstavy, ktorá reflektuje socialistický modernizmus v jeho vzostupe a úpadku.

Juraj Gavula, Matej Gavula: Homo Faber
otvorenie výstavy / opening: 12. 3. 2020, 19h
trvanie výstavy / duration: 13. 3. – 30. 5. 2020
text a odborná spolupráca / text and expert cooperation : Peter Szalay
kurátori / curators: Daniel Grúň a Zlata Borůvková

The Július Koller Society pozýva na otvorenie výstavy “Juraj Gavula, Matej Gavula: Homo Faber” v Nová Cvernovka vo štvrtok 12. marca o 19h.
/
The Július Koller Society invites you to the exhibition opening “Homo Faber” by Juraj Gavula and Matej Gavula at Július Koller Society in Nová Cvernovka on Thursday March 12th at 7 p.m.

SK
Výstava Homo Faber reflektuje socialistický modernizmus v jeho vzostupe a úpadku. Sleduje stopy vtedajšieho budovania a súčasného rozkladu na príklade sochárskych diel pre architektúry nemocníc. Monumentálna tvorba Juraja Gavulu, poučená školením u Václava Ciglera, vychádza z princípov minimalizmu a organickej plastiky. Matej Gavula v dialógu s archívom svojho otca odkrýva produkčné zázemie jeho tvorby a vlastným dielom komentuje prechod priestorov liečenia od reality k fikcii.

EN
The Homo Faber exhibition reflects the rise and fall of socialist modernism. It tracks the traces of its original construction and present decay, using as an example the sculptures created for hospital buildings. The monumental works of Juraj Gavula, having taken guidance from Václav Cigler´s lessons, is based on theprinciples of minimalism and organic sculpture. Matej Gavula in a dialog with his father´s archive uncovers the production background of his creative process while his own works comment on the transition of healing spaces from reality to fiction.

INFO
verejná doprava / public transport
Električka / Tram | 3 | 5 | 7 |
zastávka / tram stop Námestie Biely kríž
Autobus / Bus | 59 | 75 | N55 |
zastávka / bus stop ŽST Vinohrady
Vlak / Train
vlakové stanice/train stations Bratislava Vinohrady + Predmestie

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Supported using public funding by Slovak Arts Council.