Jozef Vaľo, Eva Urbanová: Hitting the sweet spot/ Sharing practice

Zdielať

Jozef Vaľo, Eva Urbanová: Hitting the sweet spot/ Sharing practice

Pozývame Vás na výstup zo štipendia tanečníka Jozefa Vaľa, v spolupráci s Evou Urbanovou.

Jozef a Eva:

Počas našich pohybových a choreografických štúdií bolo naším hlavným cieľom zbierať a vytvárať pohybové princípy, ktoré interpreta bezprostredne spájajú s jeho momentálnou virtuozitou a kreativitou a to na tej najvyššej možnej úrovni. Teda, ako sa hovorí po anglicky: „to hit a sweet spot“.

Tieto princípy sa spájajú a vytvárajú kompaktnú sadu nástrojov. Môžu byť použité na vytváranie nových pohybových materiálov alebo pri snahe dosiahnuť vrchol virtuozity počas performancie.

Princípy, ktoré používame, pochádzajú z rôznych zdrojov, najmä sú však ovplyvnené tancom Butoh, tancom ktorý sa pokúša odhaliť radosti a strasti života, pričom skúma najzákladnejšie prvky fyzickej a psychickej existencie. Náš záujem o túto prax pramení predovšetkým z jej schopnosti podporovať hlbšie spojenie s našim telom a prítomnosťou. Taktiež vnímame prepojenie s podvedomím ako kľúčový aspekt pri tvorbe a aplikácia znalostí z tejto metódy nám v tomto smere veľmi napomáha.

V našom výskume sme sa zamerali najmä na prácu s meditatívnym stavom mysle, biografiou tela a so zmyslami. Výstup zo štipendia bude prebiehať vo forme zdieľanej praxe. Počas tohto výstupu s vami bude zdieľať princípy s ktorými sme pracovali ako aj kratšiu choreografiu, ktorá vznikla na základe práce s nimi. Účastníci tohto výstupu sa budú môcť prakticky zapojiť a vyskúšať si jednotlivé princípy s ktorými sme pracovali. Prineste si alebo príďte v pohodlnom oblečení aby sa Vám dobre hýbalo.

Na tomto odkaze si môžete prečítať článok, v ktorom Eva popisuje priebeh rezidencie, počas ktorej sme na našom výskume pracovali:
https://mloki.sk/eva-urbanova-jenarezidencii-s-jozefom…/

Odporúčaný príspevok : 2€

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Eva Urbanová

Tanečnica, choreografka a učiteľka tanca. Vo svojich choreografiách sa zameriava na štúdium a kritiku mechanizmov sociálneho systému, posilnenie postavenia žien a demonštráciu konceptu dualizmu. Sústreďuje sa na rozvíjanie vlastného osobitého choreografického štýlu a pohybového jazyka so zameraním sa na využitie zmyslov, biografie tela a meditatívneho stavu mysle. Jedným z jej hlavných úspechov je jej sólo „The Essence“, ktoré získalo 1. cenu na Gdansk Dance Festival 2022, 2. cenu za choreografiu a Cenu verejnosti na medzinárodnej súťaži Solo Tanz Theater Stuttgart 2021. Jej posledná choreografia s názvom „Anomalie“ (2022) bola vybraná do hlavného programu Českej tanečnej platformy 2023.
WEB: https://mmm.page/evaurbanova.about

Jozef Vaľo

Tanečník, pedagóg a performer. Absolvent VŠMU odporu Tanečné divadlo a performancia, MASA program Kibbutz contemporary dance company. V choreografickej tvorbe sa zameriava na otváranie spoločenských tém coming out, smrť, spoločenské hranice. Pri tvorbe pohybu pracuje so zmyslovým vnímaním jeho vplyvom na kvalitu tvorby pohybu počas improvizácie.