Joga sešn

Zdielať

Joga sešn

Pozývame Vás na workshop jogy zameraný na prácu s chrbticou.

Keďže mojím povolaním je tanec snažím sa s telom pracovať celostne. Zameriavam sa na viaceré aspekty tela ako sú energetické cvičenia, uvoľňovacie techniky, dýchacie cvičenia, práca s hlasom a samozrejme samotné cvičenia ásan. Snažím sa vo svojej jogovej praxi o to, aby aj náročné jogové prvky, či série ásan boli vykonávané ľahko, bez silenej námahy, s podporou kostrovej štruktúry a energetického využitia telesných centier. A najmä s láskou k svojmu telu.
Sobotný seminár bude zameraný na prácu s chrbticou, jej vertikálnou a horizontálnou osou a jej vzťahu k dvom centrám – panve a hrudnému oblúku. Chrbticu si budeme zmobilňovať, stekuťovať, kvalitne a zdravo ohýbať v toku ásan.

O Kataríne Brestovanskej:

Dynamickú Shadow Jogu som začala praktikovať na hodinách s Benitom Šoltýsom. Neskôr som absolvovala dvojročný certifikovaný kurz JOGY so Sri Louise / Underground Yoga parlour for self-knowledge and social justice vo Viedni. Sri Louise je jogová pankáčka, nepatrí do žiadnej jogovej školy, ale jej jogový výskum na vlastnom tele a jej učiteľské zručnosti sú pre mňa to, čím ma fascinuje. Spôsob, ako učím jogu je do značnej miery ovplyvnený aj tanečníčkou a shiatsu terapeutkou Zunou Kozánkovou, tanečníkom a choreografom Milanom Kozánkom, ďalej Matejom Matejkom, Benoitom Lachambre, systémom Body-mind centering a iných somatických metód. Pravidelne sa vzdelávam, zúčastňujem sa workshopov doma i v zahraničí. Vyštudovala som ľudské zdroje/vzdelávanie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. A tam sa to pretína :-) baví ma nachádzať v ľuďoch zdroje, o ktorých možno ani nevedeli, podporiť ich rozvoj cez kultiváciu tela.

KEDY ?

10.11.2018 / sobota / 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00

PRIHLASOVANIE: kat.brestovanska@gmail.com