Jednohubky / workshop (nielen) pre pedagógov

Zdielať

Jednohubky / workshop (nielen) pre pedagógov

Workshop v dramacentre EDUdrama vás naučí ako do bežnej vyučovacej hodiny zaradiť metódy dramatickej výchovy.

Dramaťák a chémia? Dejepis, prírodoveda, biológia, literatúra, anglický jazyk, matematika…? Ochutnajte naše dramatické jednohubky a naučte sa, ako jednoducho využiť rolovú hru vo vyučovaní akéhokoľvek predmetu. Použite metódu živého obrazu, horúceho kresla či iné šikovné techniky, nech si žiaci zažijú učivo celým telom. Veď už Komenský vravel: Nemôže byť v rozume, čo neprešlo zmyslami.

Naučte sa s nami, ako vystavať hodinu a zaradiť metódy dramatickej výchovy do vášho vyučovania. Zakomponujte do jednotlivých fáz techniky, ktoré oživia vyučovanie a zároveň prehĺbia vedomosť. Techniky, ktoré spolu zažijeme na vlastnej koži pomôžu žiakom orientovať sa v informáciách, kriticky myslieť, hľadať kontexty, zvládať problémové situácie a lepšie sa učiť. Nebude chýbať tvorivé prostredie a dobrá nálada.

INFORMÁCIE A PRIHLASOVANIE:
www.edudrama.sk
jurinova@edudrama.sk / 0903 529 500
účastnícky poplatok za jeden kurz: 10 €
Dramacentrum, Nová Cvernovka, Bratislava