In Between Books: Velvet Case & Samuel Hošek

Zdieľať

In Between Books: Velvet Case & Samuel Hošek

In Between Books Sessions začína sezónu 2021, a to rovno silnou dvojicou projektov Velvet Case a Samuel Hošek!

SK //
VELVET CASE
Kapela Velvet Case vznikla v roku 2017. Jej zárodok vyústil z niekoľkoročnej spolupráce klaviristu Petra Kunza a speváčky Júlie Kozákovej. K duu sa po čase pridala mladá talentovaná basgitaristka Laura Jašková, nevyhnutnú zložku kapely zakrátko zastrešil vyhľadávaný bubeník Juraj David Raši. Finálny zvuk a charakter kapely dopĺňa dychová sekcia v zložení Lenka Molčányiová (saxofón) a Michal Cálik (trubka).
Nielen pre ich muzikálne prednosti, ale aj vďaka ich mladíckej energii, charizmatickému prejavu a originálnemu prevedeniu ich bratislavská hudobná scéna vníma v súčasnosti už ako etablované umelecké teleso. V týchto dňoch pracujú v štúdiu na ďalších autorských nahrávkach, ktoré v blízkej budúcnosti vyjdú na YouTube kanáli VelvetCase.

FB:

https://www.facebook.com/VelvetCaseSK
SAMUEL HOŠEK
Samuel Hošek je multitalentovaný umelec, spevák, výtvarník a performér. Je víťazom niekoľkých amerických a európskych hudobných a umeleckých súťaží. Ako 16-ročný získal štipendium na Top 50 najlepšej súkromnej škole v USA, neskôr študoval na divadenej fakulte VŠMU a je absolventom VOŠ Jaroslava Ježka v Prahe v odbore jazzový spev.
V roku 2020 vydal svoj debutový album ‘Our Time is Now’ v spolupráci s hudobným producentom Jurešom Líškom z projektu Fallgrapp.
Žánrovo sa doska pohybuje v štýle akustického popu s prvkami elektroniky, R’n’B a soulu. Autorské texty opisujú hľadanie vlastnej identity, poukazujú na otázky viery, vnímanie odlišných kultúr, rozprávajú príbehy o vzťahoch, bolesti, sklamaní a znovanájdení sa.
Koncept albumu sa sústreďuje na vnútorný svet človeka – v dnešnom svete je hlavný fokus na vonkajšiu krásu, no pre Samuela je najzaujímavejšie to, čo sa odohráva v nás, vo vnútri v našich hlavách.

FB:

https://www.facebook.com/Samuel-Ho%C5%A1ek-235783239774637
Na session sa dostanete prostredníctvom linku v evente.
Vstupné: dobrovoľné
Tešíme sa na vás! 🙂
Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia.
Za podporu ďakujeme aj partnerom WebSupport, Nová Cvernovka a Kabinet pomalosti, ktorí nám poskytujú zázemie na konanie našich sessions.

ENG // We are starting out In Between Books Sessions season 2021 with these two great projects – Velvet Case and Samuel Hošek!
VELVET CASE
Velvet Case was created in 2017 by the previously collaborating duo Peter Kunzo and Júlia Kozáková. Later they were joined by a young talented bass player Laura Jašková and sought-after drummer Dávid Juraj Raši. The sound of the band is completed by Lenka Molčányiová (sax) and Michal Cálik (trumpet).
Not only for their musical qualities, but also thanks to their youth energy, charismatic and original performance is the band considered an established act by the Bratislava music scene. These days, they are working on new music that will be released on their YouTube channel – VelvetCase.

FB:

https://www.facebook.com/VelvetCaseSK
SAMUEL HOŠEK
Samuel Hošek is a multitalented artist, singer, and performer. He is a winner of numerous American and European music and arts competitions.
At the age of 16, Samuel received a scholarship and studied at the TOP 50 best private school in the USA. After high school, he studied at The Academy of Performing Arts and Music in Bratislava, Slovakia. After his bachelor degree from drama, he studied jazz music at the Upper Conservatory of Jaroslav Ježek in Prague Czech Republic.
Samuel Hošek released his debut album ‘Our Time is Now’ in 2020 in cooperation with his producer Jureš Líška of Fallgrapp.
The sound of the album is close to alternative pop with features of electronic music, R’n’B, Soul, and Rap.
All lyrics written by the singer describe finding own identity and point out the questions of religion, faith, and perception of different cultures. They say stories about relationships, and discover inner world of the artist. Concept of the album is focusing on the inner world of human beings – nowadays, the main focus is on outer beauty, however, the most interesting thing for Samuel is what is going on inside us. Inside our heads. That’s what he calls the inner beauty.

FB:

https://www.facebook.com/Samuel-Ho%C5%A1ek-235783239774637
You can attend the session via the link in the event.
Entry fee: voluntary
Stay tuned! 🙂
Supported using public funding by the Slovak Arts Council.
We also thank our partners WebSupport, Nová Cvernovka and Kabinet pomalosti for their support.