In Between Books: Juliána Hamranová & BUFET

Zdielať

In Between Books: Juliána Hamranová & BUFET

Pripravený na livestream číslo 2? Hudobná session bude streamovaná naživo z Kabinetu pomalosti.

Juliána Hamranová
Juliána Hamranová je bábkoherečka, ktorá momentálne pôsobí v Bábkovom divadle Žilina. Počas štúdia na Vysokej škole múzických umení začala s písaním autorských textov a následne na to ich zhudobnila hrou na gitaru. Na komponovanie hudby a písanie textov hľadá inšpiráciu v každodennom živote a v medziľudských vzťahoch. Sama však hovorí, že štýl jej poetiky nechce presnejšie definovať. A ani to nevie. Napriek tomu jej hudba ukázala šťastie, ktoré môže cez svoje piesne šíriť ďalej.
Počas session odznejú jej autorské skladby, na gitare ju bude sprevádzať talentovaný hudobník a spevák Erik Žigmund (ERO)!

FB:

https://www.facebook.com/%C5%BDena-bez-Vena-Juli%C3%A1na-Hamranov%C3%A1-181995455706393
BUFET
Sme Bufet a sme trojčlenná hudobná skupina ukotvená v Bratislave, hrávame vlastné autorské skladby so slovenskými textami. Vznikli sme v roku 2016 a odvtedy fungujeme v nezmenenej zostave Ján Hurtík – gitara, spev, Martin Bakyta – basgitara, Viktor Gabaj – bicie nástroje. Na konte máme štúdiový album „Petra, Naďa, deti“ z roku 2019 a predtým sme ešte v roku 2017 stihli singel „Tak ako naozaj / Odkaz na dverách“.
Orientujeme sa na vnímavého poslucháča, ktorý nehľadá v hudbe len jej zábavnú funkciu ale číta aj nuansy toho, čo sa deje niekde pod tým, za tým, vedľa, okolo.
Momentálne sme vo fáze prípravných prác, pre náš druhý štúdiový album a niečo z neho odznie aj naživo v rámci našej IBB session!

FB:

https://www.facebook.com/bufetband/
Podrobnejšie info o koncerte zverejníme v priebehu týždňa.
Tešíme sa na vás!
Hlavnými partnermi projektu sú Fond na podporu umenia, Hudobný fond a Nadácia mesta Bratislavy, ktorí projekt podporili z verejných zdrojov.
___________________________________________
Are you ready for livestream Nº 2?
Juliána Hamranová
Juliána Hamranová is an actress – puppeteer. She currently works at the Puppet Theater in Žilina. During her studies at the Academy of Performing Arts, she began writing her authorial lyrics and subsequently set them to music by playing the guitar. She seeks inspiration in everyday life and human relationships.
As she says, she doesn´t want to define her poetical style more precisely. And she doesn’t even know how to define it. Nevertheless, her music showed her happiness, which she can spread through her songs.
During the session, her original compositions will be heard, accompanied by the talented musician, guitarist and singer Erik Žigmund (ERO)!

FB:

https://www.facebook.com/%C5%BDena-bez-Vena-Juli%C3%A1na-Hamranov%C3%A1-181995455706393
BUFET
We are Bufet and we are three-piece band based in Bratislava. Our songs are in Slovak language but they speak in universal language of music. Our band was established in 2016 and the unchanged lineup consists of Ján Hurtík – guitar and vocals, Martin Bakyta – bass, Viktor Gabaj – drums. Our debut album „Petra, Naďa, deti“ was released in 2019 and the singel „Tak ako naozaj / odkaz na dverách“ in 2017.
Our music is composed for listeners who are not looking for the music as a source of entertainment but for those who are willing to follow the nuances that are happening right somewhere behind, under, beside, next to the music, that we are playing on the stage.
Right now we are working on songs for our second album a we are glad that we will be able to perform some of them as a part of our IBB session as well.

FB:

https://www.facebook.com/bufetband/
Stay safe and tuned! 🙂
The main partners of the project are the Slovak Arts Council, Music Fund of Slovakia, and Bratislava City Fund.