Hľadáme spoločnú (U)krajinu – Soboty pre deti s Miriam Halamíčkovou

Zdielať

Hľadáme spoločnú (U)krajinu – Soboty pre deti s Miriam Halamíčkovou

Inkluzívny projekt Hľadáme spoločnú (U)krajinu ponúka divadlo pre všetky deti. Tento mesiac si môžete zažiť interaktívne čítanie s z knižky Pes menom Mačka.

Dáma bez hranostaja
Miriam Halamíčková

“Chcem, aby si bola nezávislá ako mačka,” povie mama fena svojmu šteniatku, pretože vie, že život je neľahký. Lenže medzi nezávislosťou a osamelosťou je niekedy nejasná hranica, tenká ako chlp malého šteniatka.

Príďte na tvorivé čítanie podľa knihy od autorov Elina Warsta a Tomi Kontio. Príbeh z vydavateľstva Stonožka je o malom šteniatku, ktoré hľadá čosi, čo jej chýba. V rozprávke bude veľa hudby, zavýjania a skuvíňania. Nakoniec si vyrobíme malého psíka do vrecka, aby sme neboli osamelí a aby sme ani my nezabudli na tých, ktorí osamelí sú.

V spolupráci s Edudrama

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Дама без горностая
Міріам Халамічкова
«Я хочу, щоб ти був самостійним, як кіт», — каже сука-мама своєму цуценяті, знаючи, що життя непросте. Але між незалежністю та самотністю іноді буває розмита межа, тонка, як шерсть маленького цуценяти.
Приходьте на творче читання за книгою авторів Елін Варста та Томі Контіо. Історія від видавництва «Сороконіжка» про маленьке цуценя, яке шукає те, чого їй бракує. У сюжеті буде багато музики, виття і вереску. Нарешті, ми робимо собачку в кишені, щоб нам не було самотньо і щоб ми також не забували тих, хто самотній.
У співпраці з Edudrama
Фонд підтримки мистецтва підтримувався з державних джерел.