Hľadáme spoločnú (U)krajinu – Soboty pre deti s Divadlom Veteš

Zdielať

Hľadáme spoločnú (U)krajinu – Soboty pre deti s Divadlom Veteš

Inkluzívny projekt Hľadáme spoločnú (U)krajinu ponúka divadlo pre všetky deti. Tento mesiac si môžete prísť pozrieť na inscenáciu divadla Veteš.

Divadlo Veteš – Chrobák v hlave
„Nieje všetko také, aké sa to zdá. Keď nastražíš uši, porozumieš duši.“
Akusticko-imaginatívna divadelná rozprávka pre deti 4+ o naozajstnom počúvaní a vzájomnom porozumení. Hra pracuje s princípmi rozhlasovej hry, pohybového divadla a predstavivosti každého jedného poslucháča. Ide o príbeh dievčaťa, ktoré sa nudí a dostane „chrobáka“do hlavy. Keď sa lepšie započúva, vo svojej predstavivosti objaví bohatý svet plný zaujímavých príbehov, ktorými ju sprevádzajú rozmanité chrobáky a tak sa naučí niečo o bohatom vnútornom svete, empatii, jedinečnej existencii každého jedného z nás a tiež o tom, že zabaviť sa dá aj len so svojou fantáziou.

dĺžka: 30 minút predstavenie + 15 minút akusticko-imaginatívna hra

Autor, réžia: Zuzana Strnátová, Michaela Čajkovičová
Hudba a zvuk: Zuzana Strnátová, Denisa Uherová

V spolupráci s Edudrama

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Театр Veteš
«Не все так, як здається. Як нашорошиш вуха, то зрозумієш душу».
Акустично-образна театральна казка для дітей 4+ про справжнє слухання та взаєморозуміння. Вистава працює за принципами радіоп’єси, театру руху та уяви кожного слухача. Це історія дівчини, яка нудьгує і отримує «жучок» в голові. Коли вона краще прислухається, вона відкриває у своїй уяві багатий світ, сповнений цікавих історій, які супроводжуються різноманітними помилками, і таким чином вона дізнається щось про багатий внутрішній світ, емпатію, унікальне існування кожного з нас, а також про те, що що ви можете весело провести час навіть за допомогою своєї уяви.
тривалість: 30 хвилин виступу + 15 хвилин акустично-образної гри
Автор, режисер: Зузана Стрнатова, Міхаела Чайковічова
Музика та звук: Зузана Стрнатова, Деніса Угерова
У співпраці з Edudrama
Фонд підтримки мистецтва підтримувався з державних джерел.