Hľadáme spoločnú (U)krajinu – Soboty pre deti s Divadlom Šibe

Tento rok sa projekt Divadlo pre deti bez (U)krajiny transformuje do inkluzívneho projektu Hľadáme spoločnú (U)krajinu. Tento mesiac si môžete prísť pozrieť predstavenie divadla Šibe.

Divadlo ŠiBe
H.Ch. Andersen: LAMPA

V jednom meste na ulici bez mena slúži Lampa. Všetkým svieti, raz za čas blikne, ale predstaviť si, že by mala zhasnúť navždy? To veru nevie. Okrem toho by toľkým ešte chcela svietiť. Ale čo keď chcú takú lampu vymeniť, ba dokonca vyhodiť?

Príbeh o životnom poslaní, hodnotách a veciach, ktoré nemajú len jeden dych
Poetický bábkový príbeh je pre všetkých 6 – 99 rokov.

účinkujú: Alžbeta Králiková, Šimon Peter Králik, Filip Krišš
bábky, scénografia: Radka Baňacká a kol. ŠiBe
hudba: Filip Krišš

V spolupráci s Edudrama

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Театр ШиБе
Х.Ч. Андерсен: ЛАМПА
В одному місті лампа служить на вулиці без назви. Він світить усім, час від часу спалахує, але уявіть, що він повинен згаснути назавжди? Він справді не знає. Крім того, вона ще хотіла б засвітитися на багатьох. Але що, якщо таку лампу захочуть замінити, а то й викинути?
Історія про життєву місію, цінності та речі, які не мають одного подиху
Віршована лялькова історія для всіх віком від 6 до 99 років.
Виконавці: Альжбета Кралікова, Шимон Петер Кралік, Філіп Крішш
ляльки, сценографія: Радка Баняцька та ін. ShiBe
музика: Філіп Крішш
У співпраці з Edudrama
Фонд підтримки мистецтва підтримувався з державних джерел.