History Kabinet: Zora Jesenská

History Kabinet je cyklus historických prednášok v Kabinete pomalosti, ktorý vás prevedie minulosťou našej spoločnosti. Aj v roku 2023 bude približovať významné ženské osobnosti slovenskej histórie.

Ako ďalšiu predstavíme činovníčku Živeny, prekladateľku a spisovateľku Zoru Jesenskú.
O jej živote, diele a prínose sa bude moderátor Michal Havran zhovárať s literárnou historičkou Evou Maliti Fraňovou.
Vstup voľný.
Z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.