History Kabinet: Kolaps civilizácií

Zdielať

Cyklus historických prednášok v Kabinete pomalosti na prízemí Novej Cvernovky vás vďaka prizvanému odborníkovi prevedie históriou spoločnosti. Séria prednášok vznikla v spolupráci s platformou HistoryWeb.sk.

KOLAPS CIVILIZÁCIÍ
– moderná civilizácia je len jednou z krátkych epizód v dejinách ľudstva. História minulých civilizácií nám ukazuje, že nič netrvá večne a zánik jednej civilizácie je častokrát zárodkom vzniku inej. O tom, aká je povaha cyklov kolapsov rôznych kultúr a civilizácií príde porozprávať Mgr. Branislav Kovár, PhD. z Archeologického ústavu SAV.

Mgr. Branislav Kovár vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil v časopise Historická revue. Zúčastnil sa archeologických expedícií v Kuvajte a v Guatemale. Pracuje v Archeologickom ústave SAV. Voľný čas venuje portálu Historyweb.sk a popularizácii dejín.

– – –

Partnerom živej kultúry v Novej Cvernovke je Nadácia VÚB.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Partnerom podujatia je CORWIN.
Hlavným internetovým partnerom Startitup.